Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YAY301KIRSAL YAYIMSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kırsal kesimde yaşayanların yaşam düzeylerini yükseltmeye yönelik yetişkin eğitimi tekniklerinin öğretilmesi.Bu amaçla gerçekleştirilecek faaliyetlerinprogramlanması ve yürütülmesi konusunda öğrencilerebilgi ve becerilerin kazandırılması.Kırsal kesimin gelişmesi için yeniliklerin kırsal kesimde yaşayanlara aktarma ve davranış değişikliğini sağlama becerilerinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr.Buket KARATURHAN, Assoc. Prof. Dr. .Dr.Murat BOYACI, Prof.Dr.Tayfun ÖZKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Kırsal alandaki bireylerin gereksinimlerini belirleme ve gereksinimleri karşılayacak yayım programlarını hazırlayabilme
2Yeniliklerin kırsal kesimde tanıtılması ve yayılmasına yönelik becerilerin öğrencilere kazandırılması
3Yetişkin eğitimi ilkelerini öğrenebilme
4Farklı disiplinlerle çalışmalar yürütebilme becerisi kazanabilme
5Dünyada ve Türkiye’de uygulanan tarımsal yayım yaklaşımlarının öğrenime ve uygulama becerisi kazanabilme
6Yayım çalışmalarının yürütülmesinde kullanılacak yöntemlere karar verebilme ve kullanabilme becerilerinin kazanılması
77. Yayım programlarını hazırlama, yürütme ve değerlendirme becerileri ile kırsal alanda hizmet verebilme yeteneği kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
İki saatlik uygulama konulabilir.
Dersin İçeriği
Tarımsal yayımın tanımı, tarihçesi ve felsefesi; önemi, hedefi, diğer bilim dalları ile ilişkileri, tarımsal yayımın kırsal kalkınmaya katkıları, tarımsal yayım çalışmalarının ilkeleri, konu alanları, dünyada ve Türkiye' deki gelişimi ile tarımsal yayım sistem ve yaklaşımları, iletişim teknikleri, program planlama, yetişkin eğitimi, yeniliklerin tanıtılması ve yayılması, yayım araç ve yöntemleri, grup oluşturma ve gruplarla çalışma teknikleri, yayım programı hazırlama, yürütme ve değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı ve içeriği konusundaki bilgiler, öğrencilerin dersten beklentilerinin saptanması. Tarımsal yayımın felsefesi ve kırsal kalkınmaya katkılarıAraştırma, tartışma
2Tarımsal yayımın dünyada ve Türkiye' deki tarihsel gelişimi, yayım elamanlarının bireysel donanımı ve insan ilişkileri, kırsal alan ve kırsal alanda yaşayan bireylerin özellikleriAraştırma, tartışma
3Tarımsal yayım çalışmalarının özellikleri, temel ilkeleri, konu alanları ve amaçları, Yetişkin eğitimi ilkeleri ve İhtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemler Araştırma, Tartışma
4Tarımsal yayım yaklaşımları Okuma, araştırma
5Yeniliklerin tanıtılması ve yayılması (yeniliklerin özellikleri, karar alma süreci, benimseme süreci, benimseme kategorileri)Örnek olay
6İletişim (iletişim süreci, iletişim modelleri, yayım mesajının oluşturulması)Dinleme ve ikna egzersizleri
7 ARA SINAV
8Yayım Araç ve Yöntemleri (bireysel, grup ve kitlesel yöntemler ve özellikleri) Sunum, Broşür, poster ve diğer araçları hazırlama
9Yayım Araç ve Yöntemleri (bireysel, grup ve kitlesel yöntemler ve özellikleri)Sunum, Broşür, poster ve diğer araçları hazırlama
10Yayım Araç ve Yöntemleri (bireysel, grup ve kitlesel yöntemler ve özellikleri)Sunum, Broşür, poster ve diğer araçları hazırlama
11Grup oluşturma ve gruplarla çalışma teknikleri (Moderasyon Teknikleri) Grup oluşturma ve tartışma
12Yayım Programlarının Planlanması (bilgi toplama, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme)Yayım Programı Hazırlama
13Yayım Programlarının Planlanması (bilgi toplama, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme)Yayım Programı Hazırlama
14Yayım Programlarının Planlanması (bilgi toplama, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme)Yayım Programı Hazırlama
15Türkiye’ de uygulanan kırsal kalkınma projeleri-çalışmalarında tarımsal yayımın rolüÖrnek olaylar
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTAPLARI: 1. Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Prof.Dr.Tayfun ÖZKAYA) 2. Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Doç.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ& Prof.Dr.Yaşar GÜRGEN), 3. Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Prof.Dr. Ziya YURTTAŞ) 4. Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Prof.Dr. Ayşen OLGUN) YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarımsal Yayım (M.E.ADAMS, Çeviren: Doç.Dr.Murat BOYACI) 2. Yayım Eğitim Klavuzu (P.OAKLEY, C.GARFORTH) 3. Agricultural Extension (A.W.van den BAN, HAWKINS) 4. Extension Science (Niels ROLLING) 5. Extension Handbook (Donald BLACBURN) 6. Communication Models (Denis MCQUAIL) and Sven WINDAHL)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı166
Derse Katılım15230
Alan Çalışması188
Proje Hazırlama2816
Proje Sunma2510
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr