Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ORH301ORGANİK HAYVANCILIKSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Organik hayvansal üretim ile ilgili bilimsel, güncel ve pratik bilgilerin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Figen KIRKPINAR Prof. Dr. Nedim Koşum
Öğrenme Çıktıları
1Organik hayvansal üretim ile ilgili genel bilgileri ve temel ilkeleri öğrenir
2Organik hayvansal üretimin Dünya ve Türkiye’deki gelişimini ve güncel durumunu izleyebilir
3İlgili yasal düzenlemeleri ve denetim-sertifikasyon mekanizmasını bilir
4Farklı hayvan türlerinde organik üretimin ilke ve esaslarını bilir (genotipler, ıslah, bakım, yönetim, barındırma, sağlık koruma, yemler ve besleme)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik hayvansal üretimin tanımı, gelişimi, Dünyada ve Türkiye’de durum, yasal düzenlemeler, sertifikasyon süreci ve denetim, türlere göre organik hayvancılığın temel ilkeleri (kullanılacak genotipler, ıslah, bakım yönetim, barındırma, sağlık koruma, yemler ve besleme)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Organik hayvansal üretimin tanımı, gelişimi, Dünyada ve Türkiye’de durum Konu ile ilgili literatür araştırması
2Organik üretimde genel yasal düzenlemeler, sertifikasyon süreci ve denetim Konu ile ilgili yasaların okunması
3Organik sığırcılık: genotip, ıslahKonu ile ilgili kaynak okunması
4Organik sığırcılık: barındırma ilkeleri, manejman ve sağlık korumaAhırda inceleme
5Sığırlarda sindirim sistemi, fizyolojisi ve besin maddesi ihtiyaçları Ahırda inceleme
6Sığırlarda organik beslemeYem kaynaklarının incelenmesi
7Organik koyunculuk ve keçicilik: genotip, ıslahKonu ile ilgili kaynak okunması
8ARASINAV
9Organik koyunculuk ve keçicilik: barındırma ilkeleri, manejman ve sağlık korumaAğılda inceleme
10Koyun ve keçilerde sindirim sistemi, fizyolojisi ve besin maddesi ihtiyaçlarıAğılda inceleme
11Koyun ve keçilerde organik beslemeYem kaynaklarının incelenmesi
12Organik kümes hayvanları: genotip, ıslah Konu ile ilgili kaynak okunması
13Organik kümes hayvanları: barındırma ilkeleri, manejman ve sağlık korumaKümeste inceleme
14Organik kümes hayvanlarında sindirim sistemi, fizyolojisi ve besin maddesi ihtiyaçlarıKümeste inceleme
15Organik kümes hayvanlarında organik beslemeYem kaynaklarının incelenmesi
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bio Suisse Standards for the production, processing and marketing of produce from organic farming Switzerland (2007). 55 p. Beşirli, G. (2009). Organik Tarım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Serisi, Ankara Codex Alimentarious, Guidelines For The Production, Processing, Labelling And Marketing Of Organically Produced Foods, GL 32 – 1999, Rev. 1 – (2001) 52 p. Council Regulation (EEC) No 2092/91, 24 June 1991. On Organic Production Of Agricultural Products and Indications Referring Thereto On Agricultural Products And Foodstuffs. 1991R2092.Amended by: Official Journal, 06.05. (2006). 95 p. CCOF, 2000. Certification handbook. www.ccof.org Hansen, G. J, H.F. Alroe and O. Schmid. Organic Rules Database: to support revision of the EU Regulation on Organic Agriculture (www.organic-revision.org). (2006) International Federation of Organic Agriculture Movements (IFAOM) Basic Standarts. (2005). Lampkin, N., (1997). Organic poultry production.Welsh Institute of Rural Studies. University of Wales. Aberystwyth. McDonald P, R.A. Edwards, J.F.D. Greenhalgh, C.A. Morgan, Animal Nutrition (Sixth Edition), Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2 JE 672 p. (2002). Yussefi, M., Radics L., Organic farming course book for post-secondary education. Szaktudas Kiado Haz, Budapest. 263 p. (2006). Willer, H. (2002). www.soel.de/inhalte/publikationen/s_74_04.pdf Şayan Y., ve M. Polat, Organik Hayvansal Üretimin Genel Prensipleri (Bölüm 20). Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, URAK Yayinlari Yayın No: 2006/1. 474-482. (2006).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma41872
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)134
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr