Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YRS301YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin yersel sistemlerininin tanımasını, ilgili son teknolojik gelişmeleri kavramasını, varolan koşullar için hangi(/veya hangilerini) sistemi seçebileceğine karar vermesini, sistemin tasarımı, işletim ilkeleri ve sistem değerlendirilmesi için gerekli tekniklerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.İ.Hakkı TÜZEL
Öğrenme Çıktıları
1Varolan koşullar için yersel sulama sistemini seçebilme
2Sistem tasarımı için gerekli verileri düzenliyebilme
3Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sistem unsurlarının özelliklerini kavrayabilme
4Seçilen sistem için işletme ilkelerini belirliyebilme
5Bir sistemi oluşturan unsurlarını seçebilme
6Belirlenen sistemi tasarlıyabilme
7Varolan bir sistemi değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Tarımsal Sulama ve Drenaj
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Yersel sulama yöntemlerinin (damla ve mikro yağmurlama sulama )sınıflandırılması ve genel özellikleri, sistem unsurları ve sistem tipleri. Yersel sulama yöntemlerinde toprak su ilişkileri, bitki su tüketimi ve tuzluluk. Yersel sulama sistemlerinde hidrolik tasarım, işletim ilkeleri (Otomasyon), kimyasalların uygulanması, tarla performansı ve değerlendirme, yersel sulama sistemlerinin korunması ve bakımı. Topraküstü, toprakaltı, bubler ve mikroyağmurlama sistemlerinin tasarımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yersel sulama yöntemlerinin (damla ve mikro yağmurlama sulama )sınıflandırılması ve genel özellikleri, tarihçesi ve mevcut durumuRehberli problem çözümü
2Yersel Sulama yöntemlerinde genel ilkeler ( üstünlük ve kısıtları, sistem unsurları, sistem tipleriRehberli problem çözümü
3Yersel sulama yöntemlerinde toprak su ilişkileri, bitki su tüketimi ve tuzlulukRehberli problem çözümü
4Yersel sulama sistemlerinde tasarım ilkeleri (Kaynak araştırması, sistem unsurlarının seçimi)Rehberli problem çözümü
5Yersel sulama sistemlerinde hidrolik tasarımRehberli problem çözümü
6Yersel sulama sistemlerinde işletim ilkeleri (Otomasyon)Ödev problemlerinin tartışılması
7Yersel sulama sistemlerinde kimyasalların uygulanmasıArazi çalışması
8VizeRehberli problem çözümü
9Yersel sulama sistemlerinde tarla performansı ve değerlendirmeRehberli problem çözümü
10Yersel sulama sistemlerinin korunması ve bakımıRehberli problem çözümü
11Sistem tipleri ve işletim ilkeleri-Toprak üstü Damla Sulama Sistemleri Rehberli problem çözümü
12Toprakaltı Damla Sulama SistemleriRehberli problem çözümü
13Bubler SulamaÖdev problemlerinin tartışılması
14Mikro yağmurlama sistemlerinin unsurları, seçimi ve hidrolik tasarımıArazi çalışması
15Mikro yağmurlama sistemlerinin işletimi ve değerlendirilmesi Uygulama sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım, O., 1996. Sulama, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1443, Ankara, 295 s. Yardımcı Kitaplar : 1-Lamm, F.R., Ayars, J.E., Nakayama, F.S, 2007. Microirrigation for Crop Production, Developments in Agriculture Engineering 13. Elsevier., ISBN-13: 978-0-444-50607-8, UK, 608 p 2-Kanber, R., 1999. Sulama, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 174, Adana, 350 s. Ders Araçları : Bitki su tüketimi ve sistem tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Problem Çözümü11111
Rapor Sunma339
Proje Sunma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr