Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
THS301TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen tarla bitkilerindeki hastalıkları tanımasını, bu hastalıkların teşhis, tanı ve mücadelesinde kullanılan yöntemleri öğrenmesini ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünü sonuçlandırmayı ve elde edilen bulguları raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semih ERKAN, Yard. Doç. Dr. Nedim ÇETİNKAYA, . Yard. Doç. Dr. Hüseyin TÜRKÜSAY
Öğrenme Çıktıları
1Tarla bitkilerinde görülen hastalıkları ve onların bazı özelliklerini ifade edebilme
2Tarla bitkilerindeki hastalıkların belirtilerini etmenlere göre ayırt edebilme
3Tarla bitkilerindeki hastalıkların enfeksiyon kaynaklarını, bulaşma, taşınma ve yayılma yollarını tahmin edebilme
4Tarla bitkilerindeki hastalıkları teşhis edebilme ve en uygun mücadele yöntemlerini önerebilme
5Konu ile ilgili rapor ve sunu oluşturabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Tarla bitkilerinde görülen abiyotik ve biyotik kökenli hastalıklara yönelik genel bilgiler - Tarla bitkilerindeki hastalıkların coğrafik yayılışları, belirtileri, zarar şekilleri ve konukçuları - Tarla bitkilerindeki hastalık etmenlerinin morfolojik özellikleri, yaşam çemberleri, taşınma ve bulaşma yolları - Tarla bitkilerindeki hastalıklar için alınabilecek mücadele (önlem) yolları - Tarla bitkilerindeki hastalıkların laboratuvar ve arazideki teşhislerinde izlenecek aşamalar ve önlemleri için öneri sunma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitkilerde hastalık olgusu ve temel kavramlar, hastalık etmenleri, ekonomik önemleri ve tarihçeKaynak kitaplarda ve yayınlarda incelemeler
2Tahıllardaki fungal hastalıklar (Kök ve kök boğazı hastalıkları) Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
3Tahıllardaki fungal hastalıklar (Gövde ve yaprak hastalıkları) Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
4Tahıllardaki fungal hastalıklar (Başak hastalıkları) Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
5Tahıllardaki bakteriyel ve viral hastalıklarToplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
6Pamuk hastalıklarıToplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
7Ayçiçeği hastalıklarıToplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
8Arasınav
9Patateslerdeki fungal ve bakteriyel hastalıklar Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
10Patateslerdeki virüs hastalıkları Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
11Tütünlerdeki fungal ve bakteriyel hastalıklar Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
12Tütünlerdeki virüs hastalıkları Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
13Şeker pancarı hastalıkları Toplanan bitki örneklerinin laboratuarda incelenmesi
14Laboratuvar ve arazideki teşhis ve tanıda izlenecek yollar Kaynak yayınlar üzerinde incelemeler ve yorumlama
15Ders konularının genel değerlendirmesi Konu ile ilgili materyal üzerinde inceleme ve tartışma yapma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar: - Anonymous. American Phytopathological Society tarafından yayınlanan ve bitki virüs hastalıkları konusunda bilgiler içeren kitaplar. - Agrios, G.N., Plant Pathology, Fifth Edition, 922 pp. (Text Book), 2005. - Fahy, P.C., Persley, G.J., Plant Bacterial Diseases, Acad. Press,U.S.A.,393 p., 1983. - Nyvall, R. F., Field Crop Diseases. Third Edition, Iova State University Pres. 632 p., 1999. - Sutic, D.D., Ford, R.E., Tosic, M.T., Handbook of Plant Virus Diseases. CRC Press LLC, U.S.A., XXIV+553 p., 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Örnek Vaka İncelemesi2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr