Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ISY301TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarım işletmelerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunu uygulamaya aktarma becerisini kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Şule IŞIN
Öğrenme Çıktıları
1İşletme yönetimi prensiplerini kavrama ve uygulamaya aktarabilme
2Türkiye deki tarım işletmelerinin yapısal özelliklerini kavrama
3Tarım işletmelerinde karar alma sürecini tanıma, doğru kararlar almayı sağlayacak yöntemleri kavrama
4Tarım işletmelerinin başarı durumlarını saptayabilme
5Üretim dallarının maliyet ve kârlılık durumlarını belirleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal işletme yönetiminin tanımı, kapsamı Türkiye’de tarım işletmelerinin yapısı Tarım işletmelerinde başarı ölçütleri Üretim dallarının analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı
2İşletme yönetimi kavramıOkuma-Kaynak tarama
3İşletmecilik fonksiyonlarıOkuma-Kaynak tarama
4Tarımsal işletmecilik prensipleriÖrnek problem çözümleri
5Tarım işletmelerinin özellikleriÖrnek problem çözümleri
6Türkiye'de tarım işletmelerinin yapısıÖrnek problem çözümleri
7Tarım işletmelerinde karar almaÖrnek problem çözümleri
8Ara sınav
9Tarım işletmelerinde başarı ölçütleri ve kullanılan verilerÖrnek problem çözümleri
10Tarım işletmelerinde başarının saptanmasıÖrnek problem çözümleri
11Tarım işletmelerinde başarının saptanması, sorunların belirlenmesi, çözüm yolları aramaÖrnek problem çözümleri
12Üretim dallarının analiziÖrnek problem çözümleri
13Üretim dallarının analiziÖrnek problem çözümleri
14Farklı faaliyetlere ilişkin masraf ve kâr hesaplamaları Örnek problem çözümleri
15Farklı faaliyetlere ilişkin masraf ve kâr hesaplamaları Örnek problem çözümleri
16Yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Rehber, E., 1993, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayın no: 84, Bursa Erkuş, A., R. Demirci, 1996, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, A.Ü. Zir.Fak. Yay., Yayın no:1435, Ders kitabı: 417, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr