Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
DEN301TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMESeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tarla, sera ve laboratuar koşullarında kurulan denemelerin belirli bir deneme desenine göre düzenlenmesi ve çıktılarının bu teknik üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu derste Ziraat Fakültesi öğrencilerinin ileride yapacakları araştırmalar için ihtiyaç duyacakları temel deneme tekniği konuları işlenmektedir. Bu amaçla; uygun deneme deseninin seçimi, denemenin planlanması ve kurulması, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması gibi konulara değinilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Önder ÇAYLAK
Öğrenme Çıktıları
11. Tarımsal araştırmaların önemini kavrayabilme
22. Araştırmaların planlaması ve en uygun modelin seçilebilmesi yeteneği
33. Yapılan veya yapılacak olan araştırmalar ile ilgili fikir ve çözüm ürütebilmek
44. Üretime uygun yer, çeşit/genotipleri belirleyebilme ve üreticiye önerebilme
55. Elde edilen araştırma çıktılarına farklı bir açıdan yorum getirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Denemelerin Planlanması, Uygulanması, Yürütülmesi, Değerlendirilmesi ve Yorumu; Deneme Düzen ve Desenleri. Tekerrürsüz Denemeler, Temel İstatistik tanımlar ve testler, İnteraksiyonların yorumlanması, Ortoganal karşılaştırmalar, Tek Faktörlü Denemeler, Matematik Modelleri ile Deneme Desenleri, Eksik Parseller, İki Faktörlü Denemeler, Üç Faktörlü Denemeler, Üç Faktörlü Deneme Düzenleri. Çeşit Nitelikli Seviyelerin Karşılaştırılması, Doz Nitelikli Seviyelerin Ortogonal Karşılaştırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Tanışma
2Deneme metodlarının temel ilkeleri, denemelerin planlanması, yer seçimi, gözlem ve ölçümler Konunun tekrarlanarak tartışmaya açılması
3Tekrarlamalar, bloklama, deneme desenleri, araştırmalarda kullanılan temel istatistik kavramlar Tartışma
4Tek faktörlü denemelerin varyans analizi: Tesadüf parselleri deneme deseni, deneme hataları ve sonuçların yorumlanması Farklı örneklerle analitik uygulama
5Tek faktörlü denemelerin varyans analizi: Tesadüf blokları deneme deseni ve sonuçların yorumu Farklı örneklerle analitik uygulama
6Ortalamaların karşılaştırılması: LSD ve Duncan testleri Bireysel çalışma: Ortalamaların LSD, Duncan testleri ile yorumlanması
7Doz niteliğindeki faktörlerin ortogonal parçalanması Bireysel çalışma: Ortogonal testler ile faktörlerin etki biçimlerine parçalanması
8Arasınav
9İki faktörlü deneme desenleri: Basit faktöryel düzen ve interaksiyon durumu Analitik uygulama
10İki faktörlü deneme desenleri: Bölünmüş parseller Analitik uygulama
11İki faktörlü denemelerde yorumlama ve ortalamaların istatistiki karşılaştırılmasıAnalitik uygulama
12Üç faktörlü deneme desenleri: Basit faktöriyel düzen Analitik uygulama
13Üç faktörlü deneme desenleri: Bölünen bölünmüş parseller Analitik uygulama
14İkili ve üçlü interaksiyonların yorumlanmasıAnalitik uygulama ve tartışma
15İkili ve üçlü interaksiyon durumunda ortalamaların karşılaştırılmasıAnalitik uygulama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Açıkgöz, N., E. İlker, A. Gökçöl, 2004. Biyolojik Araştırmaların Bilgisayarda Değerlendirilmeleri. ISBN: 973-483-607-8 E.Ü. Tohum Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:2 Bornova-İzmir Açıkgöz, N., 1994. Tarımda Araştırma ve Deneme Metodları, , Ege Üniv. Ziraat Fak Yay No. 478, İzmir. Steel, R.G.D and Torrie, J.H., 1981. Prensiples and procedures of statistics. Mc graw and HillInt. Editions.Aucland USA Cochran, W.G. and G.M. Cox, 1957. Experimental designs. II. Edition, John Wiley and sons Inc., Newyork.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11010
Quiz20,51
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Takım/Grup Çalışması4312
Bireysel Çalışma3412
Okuma3618
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr