Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
PLN301PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öncelikle dış mekan süs bitkilerinin kentsel ve kırsal peyzaj açısından öneminin kavranması; bitkilerin peyzajda kullanılmasındaki temel prensipleri anlama; içinde bulunduğumuz ekolojiye uyum sağlamış odunlu türlerin botanik özellikleri, kültürel ve ekolojik istekleri, çoğaltılmaları, önemli kültür varyeteleri vb. konularda gerekli bilgi donanımının kazanılmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Murat İsfendiyaroğlu
Öğrenme Çıktıları
1Dış mekan süs bitkilerinin önem ve fonksiyonlarını açıklayabilme
2Bitkilerin norm, form, tekstür vb. kriterlere göre sınıflandırılmasını kavrayabilme
3Yapraklı türlerle, iğne yapraklılar arasındaki dendrolojik ve biyolojik farklılıkları anlayabilme
4Dış mekan bitkilerinin doğal yayılış alanlarını öğrenme
5Dış mekan bitkilerinin morfolojik ve biyolojik özelliklerini öğrenme
6Dış mekan bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenme
7Dış mekan bitkilerinin çoğaltma yöntemlerini öğrenme
8Dış mekan bitkilerinin başlıca kültür varyeteleri ve bunların önemli özelliklerini öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dış mekan süs bitkilerinin tanımı ve bu bitkilerin kentsel ve kırsal peyzaj açısından önemi; bitkilerin farklı fiziksel kriterlere (norm, form, tekstür, dallanma) göre sınıflandırılması; yapraklı ve iğne yapraklılar arasındaki fiziksel ve biyolojik farklar; önemli ağaç, ağaçcık, çalı ve sarılıcı-tırmanıcı türlerin taksonomik, morfolojik, biyolojik özellikleri, ekolojik ve kültürel istekleri, çoğaltılma yolları, önemli kültür varyeteleri ve özellikleri, türlerin arazide tanıtılması ve tanımayı pekiştirici örnek toplama-kurutma çalışmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Süs bitkilerinin tanıtımı, dünya ve ülke ölçeğindeki yeri ve önemiArazide tür tanıtımı
2Dış mekan bitkilerinin sınıflandırılması; yapraklı ve iğne yapraklı türler arasındaki biyolojik farklılıklarÖrnek toplama çalışmaları
3Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesine giriş (Akçaağaçlar, At kestaneleri, Katalpalar) Arazide tür tanıtımı
4Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi (Erguvanlar, Dişbudaklar, Güvey kandilleri)Örnek toplama çalışmaları
5Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi (Sığlalar, Manolyalar, Çınarlar)Arazide tür tanıtımı
6Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi (Süs kirazları, Meşeler, Yalancı akasyalar)Arazide tür tanıtımı
7Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi (Söğütler, Ihlamurlar, Karaağaçlar)Arazide tür tanıtımı
8Ara sınavÖrnek toplama çalışması
9Çalıların tür bazında incelenmesi (Koca yemişler, Hanım tuzlukları, Kelebek çalıları)Fidanlık teknik gezisi
10Çalıların tür bazında incelenmesi (Şimşirler, Dağ muşmulaları, Taflanlar)Örnek toplama çalışmaları
11Çalıların tür bazında incelenmesi (Hatmiler, Defneler, Lavantalar)Arazide tür tanıtımı
12Çalıların tür bazında incelenmesi (Kurt bağrılar, Pitosporumlar, Ateş dikenleri)Arazide tür tanıtımı
13Çalıların tür bazında incelenmesi (Leylaklar, Kartopları, Vegelyalar)Arazide tür tanıtımı
14Sarılıcı-tırmanıcıların tür bazında incelenmesi (Boru çiçekleri, Orman sarmaşıkları, Hanımeliler, Yaseminler, Duvar sarmaşıkları, Morsalkımlar)Kurutulmuş bitki örneklerinin incelenmesi
15Dönem ödevleri, proje sunumlarıUygulama sınavı
16Final SınavıUygulama sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yaltırık, F., 1993. Dendroloji Ders Kitabı I, Gymnosparmae (Açık Tohumlular). 2. Baskı, İ. Ü. O. F. Yay., No: 386, 320s. 2. Yaltırık, F., 1993. Dendroloji Ders Kitabı II, Angiospermae (Kapalı Tohumlular). Bölüm I, 2. Baskı, İ. Ü. O. F. Yay., No: 420, 256s. 3. Dirr, M. A., 1990. Manual of Woody Landscape Plants: Their identification, ornamental characteristics, culture, propagation and uses. 4th Edition. Stipes Publishing Company, Ilinois. 1007p. 4. Mamıkoğlu, N. G., 2007. Türkiye’nin Ağaç ve Çalıları. NTV Yayınları, İstanbul. 727s. ISBN: 978-975-6690-80-2. 5. Özzambak, E., M. İsfendiyaroğlu, E. Zeybekoğlu ve Ö. Kahraman, 2007. Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. Tibyan Yayınları Ltd., Yenişehir, İzmir. 200s. ISBN: 978-9944-172-01-1.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik13113
Alan Gezisi11010
Proje Hazırlama11111
Proje Sunma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12323
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12323
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr