Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TAS301TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin süs bitkilerinde görülen hastalıkları ve zararlıları tanımalarını, bu etmenlerin konukçu bitkide oluşturduğu belirtileri ve zararı kavramalarını, hastalık ve zararlılara karşı uygulanan genel savaşım yöntemleri konusunda karşılaştırma yapabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF.DR.FİGEN YILDIZ, Doç.Dr. GALİP KAŞKAVALCI
Öğrenme Çıktıları
1Süs bitkilerindeki hastalık ve zararlıları tanıyabilme ve bitkisel üretimdeki etkisini ifade edebilme ve ayırt edebilme
2Süs bitkilerindeki önemli hastalıkların belirtilerini ve savaşımlarını konukçu bitki türlerine göre tanıyabilme ve önemlerini kavrayabilme
3Süs bitkilerindeki önemli zararlıların konukçu bitkilerin fenolojisine göre bulunma durumları, zarar şekilleri ve ekonomik önemlerini kavrayabilme
4Uygun yöntem ve teknikler kullanarak tarımsal üretim öncesinde veya sürecinde süs bitkilerindeki önemli hastalık ve zararlılar ile ilgili sorunların çözümü için karar verebilme, öneri ve rapor düzenleyebilme
5Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Süs Bitkileri Hastalıkları (Biyotik ve Abiyotik) • Kesme Çiçek, Saksılı Süs Bitkileri, Örtücü Bitkiler, Ağaç ve Ağaççıklar ve Çimlerde Görülen Fungal, Bakteriyel ve Viral Hastalıklar ve Savaşım Yolları • Süs Bitkilerinin Fenolojisine Göre Zararlılar (Süs Bitkileri Zararlılarının Tanınması, Konukçuları ve Kontrol Yöntemleri) • Konukçu Süs Bitkilerine Göre Zararlıların Listesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitkilerde hastalık etmeni olan abiyotik ve biyotik nedenler hakkında genel bilgiler
2Kesme çiçeklerde görülen hastalıklar ve savaşımları
3Kesme çiçeklerde görülen hastalıklar ve savaşımları
4Kesme çiçeklerde görülen hastalıklar ve savaşımları
5Saksılı süs bitkilerinde görülen hastalıklar ve savaşımları
6Sürekli yeşil ağaç ve ağaççık formlu dış mekan süs bitkilerinde görülen hastalıklar ve savaşımları
7Sarılıcı ve örtücü bitkiler ve çimlerde görülen hastalıklar ve savaşımları
8Mid term exam
9Süs bitkilerinde görülen zararlılar hakkında genel bilgiler (Nematoda, Annelida, Mollusca, Chordata)
10Süs bitkilerinde görülen zararlılar hakkında genel bilgiler (Arthropoda)
11Bitki kısımlarına göre önemli zararlılar ve mücadelesi (Toprak altı bitki kısımları)
12Bitki kısımlarına göre önemli zararlılar ve mücadelesi (Gövde ve dallar)
13Bitki kısımlarına göre önemli zararlılar ve mücadelesi (Tomurcuk, Çiçek, Meyve; Tohum)
14Konukçu süs bitkilerine göre zararlıların listesi
15Ödev Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1-6, 1800 s, 2008. - Horst. K. K., Compendium of Rose Diseases. APS Press St. Paul Minnesota, 50 pp. - Toros, S, Park ve Süs Bitkileri Zararlıları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara. 165 s, 1988. - Yaşar, B., Park ve Süs Bitkileri Zararlıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Van. 87 s, 2004. - Yıldız, F., Süs Bitkileri Hastalıkları. E Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü. İzmir, 53 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr