Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
CBS301TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBSSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları ile veri toplama, yorumlama ve üretilen verilerin CBS kurallarına göre veri tabanına girilmesi becerisinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf KURUCU
Öğrenme Çıktıları
1Uzaktan algılamanın ve coğrafi bilgi sistemlerinin temel prensipleri, kulanım alanlarını öğrenmek
2Uzaktan algılama ve CBS yazılımlarının tanıtılması, öğretilmesi
3Uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından veri toplamak için temel görüntü işleme aşamalarını öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Büyük alanlara dağılmış objelerin belirlenmesi, yerlerinin tanımlanması ve bir sistem düzeninde haritalanması amacıyla uzaktan Algılama tekniği ve coğrafi bilgi sistemlerinin tanıtılması, bu amaçla kullanılan temel bilgiler, yöntem, yazılım ve donanımların öğretilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uzaktan algılama tekniği temel kavramları Tanışma
2Yazılımın tanıtılması, Obje ve piksel yansıma değerleri arasındaki ilişkiler Yazılımın öğretilmesi
3Hava fotoğraflarından ve uydu görüntülerinden toprak özellikleri ve bitki örtüsü tanımlamalarıAynalı stereskop kullanımının öğretilmesi
4Görüntülerde çözünürlük kavramıGörüntülerin kompozit ve tek bant olarak yazılımda açılmasının gösterilmesi
5Temel görüntü işleme aşamalarıZenginleştirme, Filtreleme, Görüntü kesme işlemlerinin yapılması
6Görüntü düzeltme işlemleriGeometrik düzeltme, radyometrik düzeltme yapılması, rektifikasyon işleminin açıklanması
7Ara sınav
8Görüntü SınıflandırmaSınıflandırma işleminin öğretilmesi
9Coğrafi bilgi sisteminin temel prensipleriCBS tanıtımı
10CBS Yazılımı kullanımının öğretilmesi, Yazılımın öğretilmesi
11Veri tabanı tanımlama ve veri girişi yöntemleri Veri tabanı oluşturma ve veri girişinin öğretlmesi
12Katman oluşturma ve sayısallaştırma Katman oluşturulması, harita üzerinden sayısallaştırmanın öğretilmesi
13Veri analizi Veri analizinin yapılması
14Sorgulama modellerinin oluşturulması ve Sorgulama işlemleri Sorgulama ve Tematik Harita oluşturulması
15Final sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kurucu, Y. 2001. Lecturer notes on RS and GIS. 2. Lillesand. M. T. And Kiefer W.R.. 1999. Remote sensing and Image Interpretation.University of Wisconsin. Madison., 4th ed. ISBN 0- 471-25515-7 , john Wiley & Sons, inc. NY. 3. Fundamentals of Remote Sensing, Canada Centre for Remote Sensing 4. Shrestha. D.P., 1991. Digital Image Processing of Remote Sensing Data. International Institute For Aerospace and Sciences. 1945Blv., Enschede, Holland. 5. Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 5.Baskı (2009), s.480, ISBN 975-97369-0-X, İstanbul. 6. Buiten. J.H. and Clevers J.G.P., 1993. Land Observation By Remote Sensing. Wageningen Agricultural Faculty, Holland. Gordon and Breach Science Publishers S.A. 7. Worboys M.F., 1995. GIS : A Computing Perspective. Department of Computer Science, Universty of Keele, Keele, UK. Taylor and Francis Ltd.1 Gunpowder Square, London EC4A 3DE. UK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım12336
Tartışma12336
Soru-Yanıt12336
Takım/Grup Çalışması188
Proje Hazırlama111
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr