Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
PZB301PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; ülkemizde yetiştirilen önemli sebzeler, tarla bitkileri ve meyve ağaçlarındaki paraziter olmayan (abiyotik) hastalıkları tanımlamasını, bu hastalıkların teşhislerinde ve mücadelesinde kullanılan yöntemleri uygulamasını ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünü sonuçlandırmayı ve raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN
Öğrenme Çıktıları
1paraziter Olmayan hastalıkları ve bazı özelliklerini tanımlama
2Bitkilerdeki paraziter olmayan hastalıkları ve belirtilerini konukçulara göre ayırt edebilme
3Paraziter olmayan bitki hastalıklarını teşhis edebilme, tanılama ve uygun mücadele yöntemlerini önerebilme
4Konu ile ilgili ortak çalışmalar yürütebilme ve sonuçları raporlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Sebzeler, tarla bitkileri ve meyve ağaçlarındaki paraziter olmayan hastalıklara yönelik genel bilgiler • Bu hastalıklara neden olan etkenler, zarar durumları, belirtileri • Paraziter olmayan bitki hastalıkları ile mücadelede alınabilecek önlem yolları • Paraziter olmayan bitki hastalıklarının teşhisi ve tanılanması için örnek almada, arazi ve laboratuar çalışmalarında ve rapor yazımında izlenecek aşamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Paraziter olmayan bitki hastalıklarının tanımı ve genel özellikleri Kitaplardaki ilgili bölümler
2Paraziter olmayan bitki hastalıklarının sınıflandırılması ve neden oldukları hastalıkların teşhisiKitaplardaki ilgili bölümler
3Düşük sıcaklığın etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
4Yüksek sıcaklığın etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
5Işığın etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
6Nemin, , asit yağmurlarının, rüzgarın ve dolunun etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
7Partikül ve gaz kirleticilerin etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
8Ara Sınav
9Bitki besin elementlerinin eksiklik ve fazlalığının etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
10Bitki besin elementlerinin eksiklik ve fazlalığının etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
11Bitki besin elementlerinin eksiklik ve fazlalığının etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
12Yanlış tarımsal uygulamaların etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
13Yanlış tarımsal uygulamaların etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
14Yanlış tarımsal uygulamaların etkisiKitaplardaki ilgili bölümler
15Dönem ödevlerinin sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Önerilen kaynaklar: - Özaktan, H., 2012. Paraziter Olmayan Bitki hastalıkları ders Notu, 100s - Agrios,G.N.,2005. Plant Pathology, Fifth Edition, 922 p - Bennett, W. F., 1993. Nutrient deficiencies & Toxicities in crop plants. APS Press, 202 p. Datnoff, L.E., Elmer, W.H., Huber, D.M., 2012. Mineral Nutrition and Plant Disease. APS Press, 278 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik13226
Rapor Hazırlama12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr