Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ARZ301ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Üretim alanlarının sürdürülebilir kullanımı için önce mevcut sorunları belirlemek ve gidermek amacıyla topraklarının tüm özelliklerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu nedenle de detaylı toprak etüd ve haritalama çalışmalarının büyük önemi vardır. Yapılacak olan planlamalarda ve etkin sürdürülebilir kullanımların belirlenmesinde arazi kalite ve değerlendirme yöntemlerinin öneminin ve uygulamalarının vurgulanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa BOLCA
Öğrenme Çıktıları
1Arazi değerlendirmesinin tanımının ve amacının öğrenilmesi
2Arazi değerlendirmenin ilkeleri ve kullanılan faktörlerin öğrenilmesi
3Araziye ait özelliklerin ve bunların ayrımlanmasında kullanılan kriterlerin ortaya konulması
4Arazi kalite değerlendirme yönteminin öneminin açıklanması ortaya konulması ve arazi kalite sınıflarını tanımlayabilme becerisi
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde arazi değerlendirmesinin tanımı ve amaçları, arazi değerlendirmede kullanılan toprak ve arazi faktörleri, arazi değerlendirme metodları, arazi kalite sınıfları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1ARAZİ NEDİR VE TANIMIHARİTA KULLANIMININ ÖĞRETİLMESİ
2ARAZİ DEĞERLENDİRMESİNİN TANIMLANMASIHARİTA LEJANT BİLGİLERİNİN KULLANIMI
3ARAZİ KALİTESİHARİTA TİPLERİNİN ÖĞRETİLMESİ
4ARAZİ DEĞERLENDİRMESİNİN AMAÇLARIHARİTA TİPLERİNİN ÖĞRETİLMESİ
5ARAZİ DEĞERLENDİRMENİN İLKELERİTOPRAK HARİTASI VE ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETİLMESİ
6ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TOPRAK FAKTÖRLERİTOPRAK HARİTASI LEJANT BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI
7ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TOPRAK FAKTÖRLERİTOPRAK HARİTASI LEJANT BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI
8ARASINAVARASINAV HAFTASI
9ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ARAZİ FAKTÖRLERİTOPRAK HARİTASI LEJANT BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI
10ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ARAZİ FAKTÖRLERİARAZİ TANIMLANMASINDA KULLANILACAK TOPRAK VE ÇEVREYE AİT BİLGİLERİN TOPRAK HARİTASINDAN ELDE EDİLMESİ
11ARAZİ KARAKTERİSTİKLERİ, ARAZİ NİTELİKLERİ VE AYIRICI ÖLÇÜTLERİARAZİ TANIMLANMASINDA KULLANILACAK TOPRAK VE ÇEVREYE AİT BİLGİLERİN TOPRAK HARİTASINDAN ELDE EDİLMESİ
12ARAZİ KULLANIM TİPLERİTOPRAK VE ÇEVRE BİLGİLERİNİN ARAZİ KULLANIM TÜRLERİNİN TOPRAK VE ÇEVRE İSTEKLERİ İLE UYUMUNUN BELİRLENMESİ
13ARAZİ DEĞERLENDİRME METODLARITOPRAK VE ÇEVRE BİLGİLERİNİN ARAZİ KULLANIM TÜRLERİNİN TOPRAK VE ÇEVRE İSTEKLERİ İLE UYUMUNUN BELİRLENMESİ
14ARAZİ DEĞERLENDİRME METODLARITOPRAK VE ÇEVRE BİLGİLERİNİN ARAZİ KULLANIM TÜRLERİNİN TOPRAK VE ÇEVRE İSTEKLERİ İLE UYUMUNUN BELİRLENMESİ
15ARAZİ KALİTE SINIFLARIUYGULAMA SINAVI
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dengiz, O., Baramin, İ., Yüksel, M. 2003. Geographing and Remote Evaluation of Beypazari Area Soils ILSEN 1. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27;s:145-153. FAO, 1973. Soil Survey Interpretation for Engineering Purposes. Rome. FAO, 1996. Guidelines for Land Use Planning. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Inter-Departmental Working Group on LAnd Use Planning, 121 pages, Rome, Italy. Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38. Şenol, S. ve Tekeş, Y. 1995. Arazi Değerlendirme ve arazi Kullanım Planlaması amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli. İ. Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara. The Word Bank, 2006. Sustainable Land Management. Challenges, Opportunities, and Trade-offs, Washington D.C. Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri. Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Seç Ofset, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım12224
Uygulama/Pratik12224
Soru-Yanıt12112
Takım/Grup Çalışması212
Alan Gezisi2816
Bireysel Çalışma212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1200
Ev Ödevi122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)109
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr