Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ENR301ENERJİ BİTKİLERİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, enerji bitkilerinin yetiştirme tekniği ve kullanım alanları hakkında temel bilgiye sahip olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hakan GEREN
Öğrenme Çıktıları
1Enerji bitkilerinin tanımı
2Enerji bitkilerinin çevresel etkileri hakkında bilgi kazanmak
3Enerji bitkilerinin ekonomik katkısı hakkında bilgi sahibi olmak
4Enerji bitkilerinin kullanım alanlarını değerlendirmek
5Enerji bitkilerinin yetiştirme tekniklerinin kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Enerji birimleri ve dönüşümleri Enerji bitkilerinin çevresel etkileri Enerji bitkilerinin ekonomik katkısı Enerji bitkilerinin Dünya’daki üretimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, enerji bitkilerinin önemiKaynak tarama
2Enerji birimleri ve dönüşümleri Kaynak tarama
3Enerji bitkilerinin çevresel etkileriKaynak tarama
4Enerji bitkilerinin ekonomik katkısıKaynak tarama
5Enerji bitkilerinin Dünya’daki üretimiKaynak tarama
6Enerji bitkilerinin Türkiye’deki üretimiKaynak tarama
7Enerji bitkisi olarak kullanılan bitkilerKaynak tarama
8Ara sınav
9Enerji bitkilerinin yetiştirme teknikleri (C3 bitkileri) Kaynak tarama
10Enerji bitkilerinin yetiştirme teknikleri (C4 bitkileri) Kaynak tarama
11Enerji bitkilerinde hasat işlemleri Kaynak tarama
12Enerji bitkilerinin depolanması Kaynak tarama
13Enerji bitkilerinin kullanım alanları Kaynak tarama
14Enerji bitkilerinde verim ve kalite Kaynak tarama
15Dönem projesi sunumları Kaynak tarama
16Final sınavı Kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. El Bassam, N., 1998. Energy plant species, Their use and impact on environment and development, James & James Ltd UK, 321p. 2. Jones, M.B. and M.Walsh, 2007. Miscanthus, for energy and fibre, Earthscan UK, 192p. 3. Öztürk, H., 2008. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Teknik Yayınevi, Ankara, 367s 4. Acaroğlu,M., 2007, Alternatif Enerji Kaynakları, Nobel Yayın Dğt, 609s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Bireysel Çalışma7535
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr