Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FIN301TARIMSAL FİNANSMANSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ders sonunda öğrenciler, tarım işletmelerinin hangi kaynaklardan, ne şekilde finanse edilebilecekleri, bu konuda ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve çözebilme becerisine sahip olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Mehmet Metin Artukoğlu
Öğrenme Çıktıları
1İşletmelerde kaynak kullanımının analizi ve önemini kavrayabilme
2İşletmelerin en uygun finansal kaynaklara ulaşması ve işletmenin başarısı için bu kaynakları yönetebilme
3Alternatif finans kaynakları arasında seçim yapabilme
4İşletmelere uygun finansal planlar hazırlayabilme ve bunların yönetimini üstlenebilme
5Tarımsal finansmana ilişkin bazı hesaplama tekniklerini kavrama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*İşletmelerin finansal ve ekonomik yapısının ayrıntılı analizi *İşletmelerinin finansman şekillerinin ortaya konulması *İşletme finansmanının temel kurallarının incelenmesi *Finansal analize ilişkin yöntemlerin ortaya konulması ve örnek uygulamalar yapılması *İşletmelerde finansal başarı için yöneticiye düşen görevlerin ortaya konulması * Tarımsal kredi kaynakları ve uygulamalarının tanıtılması *Türkiye’de tarımsal kredi uygulamalarının tanıtılması, ortaya çıkan sorunlarının belirlenmesi *uygulamadan örneklerle tarımsal kredi uygulamalarını incelemek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2İşletme kavramı, unsurları ve finansal açıdan işletme
3İşletmelerin ekonomik ve finansal yapısının analizi
4İşletmeler için finansman yöntemleri, iç kaynaklarla finansman yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması
5İşletmeler için dış kaynaklardan yaralanma, avantaj ve dezavantajların ortaya konulması
6Finansal analizin amacı,önemi ve finans yöneticisinin görevlerinin açıklanmas
7Finansal analizde kullanılan yöntemlere ilişkin uygulamalar
8Arasınav
9Tarımsal kredinin unsurlar, faiz, vade ve teminat
10Faiz hesaplamaları
11Tarımsal kredinin önemi, kredi kaynakları, Türkiye’de tarım kredinin organizasyonu
12T.C. Ziraat Bankasının tarımsal kredi uygulamaları
13Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatiflerinin analizi
14Özel tarımsal kredi kaynaklarının analizi
15Alan çalışması, banka ve kredi kooperatifi ziyareti
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KİTAPLAR: 1)Çetin, B., Tarımsal Finansman, Nobel Yayınları, Ankara, 2008. 2)Ceylan, A., İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Yayınları, Bursa, 1995. 3)Ergül, N., Herkes için Finans,Literatür Yayınları No: 121, İstanbul, 2004. 4)Altan, M. ve diğerleri, Uygulamalı Finans, Atlas Kitabevi, Konya, 2004. 5)Brealey, R.A. ve diğerleri, İşletme Finansının Temelleri (Çeviri), Literatür Yayınları ,İstanbul,2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr