Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
OTI301ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen ürünleri ekonomik açıdan kârlılığını karşılaştırabilecek, organik ürünlerin pazar yapısını ve fiyatlandırma stratejileri hakkında fikir yürütebilecek ve organik ürünlere yönelik tüketicilerin beklentileri, tercihleri ve davranışlarını yorumlayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Organik tarımın insan sağlığı ve çevre açısından önemini anlayabilme
2Bitkisel ve hayvansal üretimde organik tarımla ilgili yasal mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilme
3Organik tarıma başlamada gerekli olan kontrol ve sertifikasyon sürecini öğrenerek gelecekte bu sektörün çeşitli aşamalarında çalışabilecek blgi ve deneyime sahip olabilme
4Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen ürünleri ekonomik açıdan karşılaştırabilme
5Organik ürünlerin pazarlama yapısını ve fiyatlandırma stratejilerini anlayabilme
6Organik ürünlere yönelik tüketicilerin beklentileri, tercihleri ve davranışları hakkında bilgi sahibi olabilme
7Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişmekte olan organik tarımın üretiminden pazarlanmasına kadar geçen süreçteki sorunları tartışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik tarıma giriş, Dünyada ve Türkiye’de organik tarım, Dünyada ve Türkiye’de organik tarımda yasal düzenlemeler, organik ürünlerde kontrol ve sertifikasyon süreci ve işleyişi, organik ürünlerin pazarlaması, pazarlama kanalları ve pazarlama stratejileri, Türkiye açısından organik pazarın analizi, organik tarımsal ürünlerin uluslar arası piyasası, Türkiye’de ve Dünyada organik tarıma yönelik uygulanan politikalar, organik ve konvansiyonel yöntemlerle üretilen bitkisel ürünlerin ekonomik açıdan karşılaştırılması (üreticiye yönelik araştırma sonuçları), Türkiye’de ve diğer ülkelerde organik ürünlere yönelik tüketici araştırmalarının sonuçlarından örnekler, organik ürünlerin fiyat oluşumu, organik ürünlerin ve konvansiyonel ürünlerin fiyat karşılaştırması, geleneksel tarımdan organik tarıma geçiş sürecinde üreticilerin tutum, davranışları, organik tarım sektöründe yer alan tüm aktörlerin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi, organik tarımın kırsal kalkınmaya katkısı, Türkiye’de organik tarımın geliştirilmesi için yapılan yayım, eğitim ve araştırma olanakları, Türkiye’de organik tarımın geleceği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Organik tarıma giriş ( tanımı, ilkeleri, amaçları, prensipleri, organik tarımsal üretimin avantajları, neden organik tarım gerekli, organik tarım ve çevre ile ilişkisi, organik tarım fikrinin ortaya çıkışı, organik tarımın geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşların önemi ve yeri, organik tarımla ilgili kurum ve kuruluşlar)Okuma-kaynak tarama
2Dünyada ve Türkiye’de organik tarımın gelişim süreci, Dünyada ve Türkiye’de organik tarımda yasal düzenlemeler, organik ürünlerde kontrol ve sertifikasyon süreci ve işleyişiOkuma-kaynak tarama
3Organik ürünlerin pazarlaması, pazarlama kanalları ve pazarlama stratejileri, Türkiye açısından organik pazarın analizi, organik tarımsal ürünlerin uluslar arası piyasası Okuma-kaynak tarama
4Türkiye’de ve Dünyada organik tarıma yönelik uygulanan politikalarOkuma-kaynak tarama
5Organik tarım yapan işletmelerde ekonomik performansın ölçülmesi, organik ve geleneksel tarım yapan işletmeleri işletme bazında karşılaştırılması, organik ve konvansiyonel yöntemlerle üretilen bitkisel ürünlerin ekonomik kriterler (verim, üretim masrafı, değişken masraf, brüt marj, net gelir, birim maliyet vb.) ve kullanılan girdi miktarları açısından karşılaştırılması: Türkiye’de ve diğer ülkelerde üretici düzeyinde yapılan araştırma sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
6Organik ve konvansiyonel yöntemlerle üretilen bitkisel ürünlerin ekonomik kriterler (verim, üretim masrafı, değişken masraf, brüt marj, net gelir, birim maliyet vb.) ve kullanılan girdi miktarları açısından karşılaştırması: Türkiye’de ve diğer ülkelerde üretici düzeyinde yapılan araştırma sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
7Organik ve konvansiyonel yöntemlerle üretilen hayvansal ürünlerin ekonomik kriterler (verim, masraf, brüt marj, net gelir, birim maliyet vb.) açısından karşılaştırması: Türkiye’de ve diğer ülkelerde üretici düzeyinde yapılan araştırma sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
8Ara sınav
9Türkiye’de ve diğer ülkelerde organik ürünlere yönelik tüketici araştırmalarının sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
10Organik ürünlerin fiyat oluşumu, organik ürünlerin ve konvansiyonel ürünlerin fiyat karşılaştırması (üretici eline geçen fiyatlar ve perakende fiyatlar düzeyinde)Okuma-kaynak tarama
11Alan çalışması (organik tarım yapan bir tarım işletmesi ve/veya organik ürün işleyen bir işletmenin ziyareti)Gözlem yapma
12Geleneksel tarımdan organik tarıma geçiş sürecinde üreticilerin tutum ve davranışları, organik tarımı benimsemesine etki eden faktörler ve üreticilerin organik tarımdan beklentileri: Türkiye’de ve diğer ülkelerde üretici düzeyinde yapılan araştırma sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
13Organik tarım sektöründe yer alan tüm aktörlerin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi Okuma-kaynak tarama
14Organik tarımın kırsal kalkınmaya katkısı, Türkiye’de organik tarımın geliştirilmesi için yapılan yayım, eğitim ve araştırma olanakları, Türkiye’de organik tarımın geleceği, Okuma-kaynak tarama
15Ödev sunumları ve değerlendirilmesi ve Uygulama SınavıGözlem yapma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ciheam, 2003, The Market for Organic Products in the Mediterranean Region, Cahiers Options Méditerranéennes, Vol.61, Intensive Course in: Marketing of Organic Products, Nikolaidis A. , Baourakis G., Isikli E. , Yercan M. (Eds.). 2002/05/20-31, Izmir (Turkey)., 309 p. Chania, Greece. ETO and GAP OTÜTDER, 2012, Organik Tarım, Müslüm Coşkun, Özge Çiçekli, Muazzez Polat, Murat Candemir (Eds.), Ankara, 251 s FIBL and IFOAM, 2011, The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2011, (Willer, Helga and Lukas Kilcher (Eds.), Switzerland, 286 p. ISOFAR, 2011, Organic is Life-Knowledge for Tomorrow,Proceeding of the Third Scientific Conference of ISOFAR, Vol.2: Socio-Economy, Livestock Food Quality,Agro-Ecology and Knowledge Dissemination, Korea, 365 p. Kristiansen, Paul, Taji, Acram, Reganold, John, 2006, Organic Agricultural: Global Perspective, CSIRO Publishing, Australia, 449 s. Lampkin, N.H., Padel, S., 1994, The Economics of Organic Farming: An International Perspective, CAB International, Wallingford, UK, 468 p. Niggli Martina, Hitchings Roger, 2011, 2011/2012 Organic Farm Management Handbook, Organic Research Centre, Nic Lampkin, Mark Measures, Susanne Padel (editors), Newbury, 254 p. Offermann, Frank, Nieberg, Hiltrud, 2005, “Economic Performance of Organic Farms in Europe”, Organic Farming in Europe: Economics and Policy, Volume 5, Stuttgart-Hohenheim, 198 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Rapor Sunma120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama11414
Rapor Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr