Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
CEK301ÇEVRE EKONOMİSİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi konularını öğrenmelerini ve böylece çevre ve ekonomiye farklı bir bakış açısıyla bakmalarını sağlayarak tarım, doğal kaynaklar ve çevre konusundaki duyarlılıklarını artırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ela ATIŞ
Öğrenme Çıktıları
11-Çevre ve doğal kaynak sorunlarına karşı daha duyarlı davranabilme
22-Çevre sorunları konusundaki olayları ekonomik bakış açısıyla yorumlayabilme
33-Güncel çevre sorunlarının daha fazla farkında olabilme ve kaynakların kullanımı ve korunması konularını tartışabilme
44- Dönem ödevi yazma deneyimi ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi kazanabilme
55-Tarımsal dışsallıklar konusunu analiz edebilme
66- Genel çevre sorunları ve tarımsal dışsallıklara yönelik çözüm üretebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi Arasındaki Bağlantılar - Ekonomik Büyüme ve Çevre Sorunları - Kamusal Mallar ve Çevresel Dışsallıklar - Tarımsal Dışsallıklar ve Sonuçları - Doğal Kaynakların Tanımı ve Sınıflandırılması, Yenilenebilir ve Yenilenemez Kaynaklar - Kıtlık, Doğal Kaynaklar, Tüketim ve Nüfus İlişkisi - Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli, Kullanımı ve Sorunları - Türkiye’nin Toprak Kaynakları Potansiyeli, Kullanımı ve Sorunları - Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Tarım Sektörü - İklim Değişikliği ve Tarım - Çevre Kirliliği ve Tarımsal Dışsallıklar - Dünyada Çevre Sorunlarına Yönelik Uygulamalar - Türkiye’de Çevre Sorunlarına Yönelik Uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi ve Temel Kavramlar
2Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi Arasındaki Bağlantılar
3Ekonomik Büyüme ve Çevre Sorunları
4Kamusal Mallar ve Çevresel Dışsallıklar
5Tarımsal Dışsallıklar ve Sonuçları
6Doğal Kaynakların Tanımı ve Sınıflandırılması, Yenilenebilir ve Yenilenemez Kaynaklar
7Kıtlık, Doğal Kaynaklar, Tüketim ve Nüfus İlişkisi
8Ara sınav
9Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli, Kullanımı ve Sorunları
10Türkiye’nin Toprak Kaynakları Potansiyeli, Kullanımı ve Sorunları
11Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Tarım Sektörü
12İklim Değişikliği ve Tarım
13Çevre Kirliliği ve Tarımsal Dışsallıklar
14Dünyada Tarım-Çevre Sorunlarına Yönelik Uygulamalar
15Türkiye’de Tarım-Çevre Sorunlarına Yönelik Uygulamalar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Başol, K., Durman, M., Önder, H. (2007). Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi, ISBN: 9789752531116. 2. Hartwick, J.M., Olewiler,N. (1998). The Economics of Natural Resource Use, ISBN: 0321014286. 3. Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007). Environmental Economics in Theory and Practice, ISBN: 139780333971376. 4. Karacan, A.R. (2012). Çevre Ekonomisi ve Politikası, E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:6, ISBN: 9789754837513. 5. Kolstad, C.D. (2000). Environmental Economics, Oxford University Press. 6. Tisdell, C.A. (2005). Economics of Environmental Conservation, Edward Elgar Publishing. 7. Tietenberg, T. (2004). Environmental Economics and Policy, ISBN: 0321194128.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım28256
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr