Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
LDR301TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIKSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bilgi ekonomisinde bireysel, kurumsal ve sektörel başarılar bireyin ve kurumun yaratıcılık ve liderlik becerileri ile doğrudan ilgilidir. Bu becerilerin kazanılması inovasyon kapasitesini ve rekabet yeteneğini artırmaktadır. Ders, öğrencilerin bu becerilerin öneminin kavranması ve içselleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat BOYACI
Öğrenme Çıktıları
1 İnovasyon, yaratıcılık ve liderlik (YL) tanımı.
2 Kırsal kalkınmada ve inovasyon sürecinde yaratıcılık ve liderliğin önemi
3 İnovasyon sürecinde aktörler arası işbirliğini geliştirme becerilerinin kavranması
4 Bilgi ekonomisi ve İnovasyon
5 İnovasyon sürecinde YL’yi etkileyen faktörler
6 İnovasyon ve YL Politikalarının incelenmesi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kalkınmada ve inovasyon sürecinde liderlik ve yaratıcılık becerileri ve etkileri incelenecektir. Kişisel gelişim için YL becerileri tanımlanarak, uygulama alanları tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgi Ekonomisi Kaynak tarama, tartışma
2Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon Kaynak tarama, tartışma
3Yaratıcılık ve liderlik (YL) tanımı Kaynak tarama, tartışma
4Kırsal kalkınmada yaratıcılık ve liderlik (YL) Araştırma, tartışma
5İnovasyon sürecinde YL Araştırma, tartışma
6Bireysel yaratıcılık ve kurumsal inovasyon Kaynak tarama, tartışma
7Liderliğin girişimcilik ve inovatif becerilere etkisi Kaynak tarama, tartışma
8Ara Sınav
9Liderlikte gelişmeler ve Girişimci Liderlik Araştırma, tartışma
10Sosyal İnovasyon ve YL Araştırma, tartışma
11Yaratıcılığı ve İnovasyonu Geliştirme Yöntemleri Araştırma, tartışma
12Sürdürülebilir inovasyon için koşular Kaynak tarama, tartışma
13YL destekleyen ve mekanizmalar Kaynak tarama, tartışma
14Farklı sektörlerden örnek olaylar Kaynak tarama, tartışma
15Farklı sektörlerden örnek olaylar Kaynak tarama, tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anderson et al, 2003, Alberta’s agricultural research and innovation strategic framework, Alberta’s Agricultural research and institute, Edmonton, Canada, 49p. Brinkley, I. 2010, Innovation, Creativty and Entrepreneurship in 2020, The work Foundation, 21 Palmer Street, London, UK, p.49 Fillis, I., and Rentschler, R.,2010, The Role of Creativity in Entrepreneurship, Deakin Universty Australia 48p Gumusoglu, L. And Ilsev A., 2009, Transformational leadership, crativity and organizational innovation, Journal of Business Research, Vol 62, 461-473 Gupta, V. MacMillan, C., Surie, G., 2004, Entrepreneurial leadership: developing and measuring a cross-cultural construct, Journal of Business Venturing 19, 241-260 Hocde, H., et al., 2006, From participation to partnership: a novel way for research to accompany innovation process, IAS, Jong.J.P and Hartog, D.N., 2007, How leaders influence employees’ innovative behavior, European Journal of Innovation management vol:10, No.1., 2007 pp.41-64 Okpara.,F., 2007, The value of creativity and Innovation in entrepreneurship, Journal od Asia Enterepreneurship and Sustainability, Vol:3 issue:2 13p, Scott. A., 2006, Enterpreneurrship, Innovation and Industrail Development: geography and the creative field revisite, Small Business Economics, 26: 1-24 Spielman, D., 1999, Innovations systems perspectives on developing country agriculture: a critical review ISNAR, Discussion paper 2 Thompson, J., Alvy, G. and Lees, A., 2000, Social entrepreneurship-a new look at the people and the potential, Management Decision, 38/5, 328-338 World Bank, 2006, Enhancing Agricultural Innovation, ARD, 118p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr