Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ORG302ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin organik tarımın tüm uygulamalarında agro-ekosistemdeki çeşitliliği ve döngüleri geliştirebilecek, tüm varlıklara eşit ve sağlıklı yaşam koşullarını sağlayacak ve kararların alınmasında özen gösterebilecek temel bilgi ve becerileri kazanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Uygun AKSOY
Öğrenme Çıktıları
1Organik işletmeleri temel ilkelere uygun olarak planlayabilme
2Organik tarım işletmesinde sürdürülebilir sistem kurma,
3Türkiye ve dünyada geçerli yasal düzenlemelerin temel ilkeler açısından irdelenmesi,
4Organik üretim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesine yönelik bilgi ve beceri
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekosistem tanımı, Doğal ekosistemlerin özellikleri, Gıda Zinciri; Tarımsal ekosistemlerin özellikleri, doğal ekosistemlerle karşılaştırılması; Organik tarımın temel ilkeleri: Ekoloji, Sağlık, Özen, Eşitlik; Organik işletmelerde çeşitliliğin sağlanması: Çevre yönetimi, bitkisel/hayvansal üretim dengesi, çok yıllık plantasyonlarda çeşitlilik, tek yıllık türlerde zaman ve mekan planlama; yerel çeşitler ve ürünlerin korunması ve geliştirilmesi; adil ticaret ve sosyal standartlar; Türkiye’de (TR) ve Dünyada yaygın uygulanan organik tarıma ilişkin yasal düzenlemelerin temel ilkeler açısından irdelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş: tarımın tarihçesi, günümüzdeki uygulamalar
2Organik tarımın gelişimi
3Ekosistem tanımı, doğal ve agroekosistemlerin karşılaştırılması
4Organik tarımın temel ilkeleri 1: ekoloji
5Organik tarımın temel ilkeleri 2: sağlık
6Organik tarımın temel ilkeleri 3: özen
7Organik tarımın temel ilkeleri 4: eşitlik
8Grup çalışması: örnek organik işletmenin temel ilkelerce irdelenmesi
9Organik işletmelerde çeşitliliğin irdelenme kriterleri ve arttırıcı teknikler
10İşletmelerde çeşitliliği arttırıcı teknikler
11İşletmelerde çeşitliliği arttırıcı teknikler
12Sosyal standartlar, yerel çeşitler ve ürünler
13Adil ticaret kavramı ve organik ürün ticaretindeki uygulamaları
14Organik tarıma ilişkin yasal düzenlemelerin temel ilkeler açısından irdelenmesi
15Ödev projelerinin sunulması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alroe, H. F. and E. S. Kristenseen, 2004. Basic Principles for organic agriculture: Why? And what kind of principles, Ecology and Farming, June 2004. Altieri, M.A., C.I. Nicholls and M.S. Wolfe, 1996. ‘Biodiversity- A Central Concept in Organic Agriculture: Restraining Pests and Diseases’ in Fundamentals of Organic Agriculture ed. By T.V. Ostergaard, Vol. 1, 11th IFOAM Int. Scientific Conference, Copenhagen, pp. 91-112. Anonymous, 2005. Principles of organic agriculture, IFOAM web-site Anonymous, 2007. Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91, Official Journal of the European Union L 189/1 Anonymous, 2007. International Conference on Organic Agriculture and Food Security, 3-5 May 2007, Rome, Italy (www. fao.org/organicag). Carvalho, F.P., 2006. Agriculture, pesticides, food security and food safety, Environmental Science and Policy, November-December, p. 685-692. Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 Marsden, T and E. Smith, 2005. Ecological entrepreneurship: Sustainable development in local communities through quality food production and local branding, Geoforum, 440-445. Scialabba, N., 2000 b. Opportunities and Constraints of Organic Agriculture: A Socio-Ecological Analysis, Summer Course of the Socrates Programme 1999-2000, Univ. Degli Studi Della Tuscia, Fac. Agric., Viterbo, Italy. Thakur, D.S. and Sharma, K.D., 2005. Organic farming for sustainable agriculture and meeting the challenges of food security in 21st century: An economic analysis, Indian Journal of Agricultural Economics, 205-221. www.europe-net.org www.ec.europa.eu/agriculture/organic www.fibl.org www.ifoam.org www.fao.org http://orgprints.org www.organic-world.net www.organic-market.info www.intracen.org/organic http://attra.ncat.org www.organicrules.org www.organicmonitor.com www.icrofs.org www.pmac.net www.ams.usda.gov/nop http://europa.eu.int/eur-lex www.maff.go.ip/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması155
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr