Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
KRL302TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin tarım-çevre etkileşiminde ortaya çıkan çevre sorunlarını anlamalarını ve çözümleri yönünde fikir üretip, karar verebilmelerini, ilgililere öneride bulunmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ersin Onoğur, Prof. Dr. Serdar Tezcan
Öğrenme Çıktıları
1Tarımsal üretim-çevre sorunları ilişkilerini kavrayabilme becerisi
2Çevre sorunu yaratan başlıca kirlilik kaynaklarını tanıma becerisi, gaz ve toz emisyon tipleri hakkında bilgi sahibi olma ve sorunların giderilmesinde söz sahibi olabilme veya öneride bulunma yeteneği
3Çevre sorunlarının tarımsal ekosisteme etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisini kazanma,
4Tarımsal faaliyetlerin çevre üzerine etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisini kazanma
5Bu kazanımlar ışığında tarımsal üretimin daha az sorunla uygulanmasında rol alabilme şansını kazanma
6Çevre konusunda projelere katılabilme, bilirkişi raporu ve sair rapor hazırlama yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Tarımsal üretim ve çevre sorunları; tanımlar, dünyada ve Türkiye’de aktuel durum • Örneklerle alıcı ortam bazında başlıca kirlilik tipleri • Kirlilik faktörleri- tarımsal ve doğal ekosistem arasındaki ilişkiler • Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunları • Seçilmiş konularda proje-sunu hazırlama • Genel değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarım-çevre etkileşimine tarihsel bakışLiteratür çalışması
2Tarımsal üretim ve çevre kirliliğiProje konularının seçimi
3Kirlilik tipleri ve tarımDünya ve Türkiye’den aktüel örnekler
4Hava kirliliği ve tarımBitki örneklerinde inceleme
5Hava kirliliği ve tarımBitki örneklerinde inceleme
6Su kirliliği ve tarımTürkiye’den aktüel örnekler-Ekskürsiyon
7Toprak kirliliği ve tarımTürkiye’den aktüel örnekler-Ekskürsiyon
8Arasınav
9Pestisit kirliliği ve tarımTürkiye’den aktüel sorunlar
10Radyoaktif, elektromanyetik, ısıl, ışık kirliliği ve tarımDünyadan aktüel sorunlar
11Genetik kontaminasyon ve tarımGDO’lar üzerinde tartışma
12Çevre sorunlarında genel çözüm yollarıTartışma
13Çevre dostu tarım teknikleriTartışma
14Proje sunumlarıProje sunumu
15Proje sunumlarıProje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anonymous, “Çevre Bilimi-Sürdürülebilir Dünya”. Ed. Ü. Erdem. E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1. XX+498 s. (1999) Anonymous, “Türkiye’nin Çevre Sorunları-2003. Türkiye Çevre Vakfı Yayını, No :163, Ankara. 472 s. (2003) Anonymous, Ökotoxikologie von Pflanzenschutzmitteln. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sachstandsbericht Mitteilung 1. 414 pp (1994) Aydoğdu, M. & K. Gezer, Çevre Bilimi. Anı Yayıncılık. 224 s. (2007) Ecevit, O., Mennan, H., Aksoy, M., Akça, İ., Tarımsal mücadele ilaçları ve çevreye olan etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:32, 145s. (1999) Ertürk, H., Çevre Bilimleri. Ekin Yayınları. 524 s. (2009) Türkman, A., Yaşanabilir bir çevre için. Dokuz Eylül Yayınları. 251 s. (2000)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz414
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Proje Sunma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr