Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TSP302TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMASeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, öğrencilere modern pazarlama anlayışının prensiplerinin tarımsal ürünlerin pazarlanmasında ne şekilde uygulanabileceğini örnek olay uygulamaları ile öğretilmesi, böylelikle tarımsal ürünlerde pazar organizasyonunun ve etkinliğinin nasıl sağlanabileceği yönünde öğrencilerin beceri kazanmasına imkan yaratmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. F. Akın OLGUN
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama tanımı ve geçmişten günümüze pazarlama anlayışında meydana gelen değişikliklerin öğretilmesi
2Tarımsal ürünlerin arz ve talep özelliklerinin öğretilmesi
3Tarımsal ürünlerin arz ve talep esnekliklerinin hesaplatılması ve esnekliklerin tarımsal ürünlerin pazarlamasında ne şekilde kullanılacağının kavratılması
4Tarımsal fiyatların farklı piyasa koşullarında ne şekilde oluştuğunun öğretilmesi
5Tarımsal ürünlerde fiyatlandırma ve fiyatlandırma stratejilerinin öğretilmesi
6Tarımsal ürünlerde pazarlama kanallarının gösterilmesi ve pazarlama kanallarının etkinliğini ortaya koyan faktörlerin öğretilmesi
7Tarımsal ürünlerde pazarlama marjı kavramı ve marjın hesaplatılarak yorumlanmasının öğretilmesi
8Yeni ürün geliştirme kavramı ve tarım sektöründe yeni ürün geliştirme stratejilerinin öğretilmesi
9Marka kavramı, tarım sektöründe markalama kararı ve stratejilerinin öğretilmesi
10Pazarlamada tutundurma kavramı ve tarımsal ürünlerin pazarlamasında tutundurma stratejilerinin öğretilmesi
11Tarımsal ürünlerde pazarlama araştırması kavramı ve aşamalarının öğretilmesi
12Tarımsal ürünlerde dereceleme ve standardizasyon kavramı ve pazarlamadaki uygulamalarının öğretilmesi
13Tarımsal ürünlerin pazarlamasında hedef pazar kavramı ve hedef pazar seçiminde izlenecek stratejilerin öğretilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Pazarlama kavramı, klasik ve modern pazarlama anlayışlarının analizi *Arz ve talep kavramı, tarımsal ürünlerde arz ve talebi etkileyen faktörler, fiyat oluşumunun ortaya konulması *Tarımsal ürünlerde esneklik (arz esnekliği, talebin fiyat ve gelir esnekliği, çapraz esneklik) kavramının incelenmesi *Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları ve kanal etkinliğinin incelenmesi, *Tarımsal ürünlerde pazarlama marjının (mutlak ve nisbi) hesaplanması, *Tarımsal pazarlamada yeni ürün geliştirmenin önemi ve stratejilerini ortaya koyma, *Tutundurma faaliyetlerinin tarımsal pazarlamada kullanımına yönelik uygulamaların incelenmesi, *Marka ve markalamanın tarımsal pazarlamadaki işlevlerinin ve katkılarının ortaya konulması, *Tarımsal ürünlerde pazarlama araştırması aşamalarının incelenmesi, *Tarımsal ürünlerde standardizasyon ve derecelemenin ürünler bazında incelenmesi, *Pazar bölümleme stratejilerinin tarımsal pazarlamadaki uygulanma şeklinin ortaya konulması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleriTanışma
2Pazarlama, tarımsal pazarlama kavramları, pazarlama çevresiTartışma
3Pazarlama anlayışında meydana gelen gelişmelerTartışma
4Arz ve talep kavramları, tarım ürünleri arz ve talebininin analiziÖrnekler
5Tarımsal ürünlerde talebin fiyat ve gelir esnekliği, arz esnekliği ve çapraz esneklikProblem çözme
6Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları, aracıların özellikleri ve kanal etkinliğiÖrnek olay incelemesi
7Pazarlama marjlarının hesaplanmasıProblem çözme
8Arasınav
9Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme kavramı, stratejileri ve tarımsal pazarlama açısından önemiÖrnek olay incelemesi
10Pazarlamada tutundurma kavramı ve tarımsal ürünlerin pazarda tutundurulmasına yönelik stratejilerÖrnek olay incelemesi
11Marka ve markalama kavramı, tarımsal ürünlerde marka yaratma stratejileriÖrnek olay incelemesi
12Tarımsal ürünlerde pazarlama araştırması kavramı ve aşamalarıÖrnek olay incelemesi
13Tarımsal ürünlerde standardizasyon ve dereceleme kavramı ve bazı tarımsal ürünlerden örneklerÖrnek olay incelemesi
14Tarımsal ürünlerde pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve stratejileriÖrnek olay incelemesi
15Tarımsal pazarlamaya yönelik çeşitli konularda öğrenci sunum faaliyetleri Sunumlar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İslamoğlu,A.H,1999,Pazarlama Yönetimi,Beta Basımevi,İstanbul 855s 2.Yükselen, C., 2008, Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara, 478s. 3. Güneş, T., 1996, Tarımsal Pazarlama, A.Ü. Zir. Fak. Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, 339s. 4.Pedberg, D.I., Titson, C., and Albisu, L.M., 2002, Agro-food marketing, Cab International, Zaragoza-Spain, 492s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama11010
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
ÖÇ10               
ÖÇ11               
ÖÇ12               
ÖÇ13               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr