Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TIB302TIBBİ BİTKİLER TARIMISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya ve Türkiye’de önemini kavramak, Dünya ve Türkiye ticaretinde yerini ortaya koymak, bu gruba giren bitkileri tanıtmak, genel yetiştirme tekniklerini öğretmek, özellikle Türkiye için ekonomik önemi olan tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması ve kültürünün öğretilmesi olarak tanımlanabilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Emine BAYRAM
Öğrenme Çıktıları
11. Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrayabilme
22. Diğer tarla bitkilerine göre özellikle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli konuları öğrenebilme
33.Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinebilme
44.Bu bitkilerin ekolojik istekleri, genel yetiştirme, kurutma ve depolama teknikleri hakkında bilgi edinebilme
55.Üreticilere tıbbi ve aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verebilme
66.Bölge üretim desenine yeni tıbbi ve aromatik bitkileri kazandırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Teori: Genel kısımda tıbbi bitkilerin tarihi gelişimi, önemi, ekolojik istekleri, genel yetiştirilme , kurutma ve muhafaza prensipleri, etkili maddeleri ve bunların varyabilitesi, Özel bölümde ise Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae ve diğer familyalara ait bitkilerin yayılış alanları, botanik özellikleri, yetiştirme teknikleri, içerdikleri etken maddeler, tüketim alanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerindeki çalışmaların tarihi gelişimi Bazı tıbbi ve aromatik bitki tohumlarının tanıtımı ve incelenmesi
2Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve gruplandırılması Tarlada bulunan denemelerin tanıtımı
3Tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye ve Dünya’daki durumu Yastık ve saksıların hazırlanması ve tohum ekimi
4Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istekleri Tarlada bulunan bitkilerde bakım işlemleri ve bitkilerin tanıtımı
5Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüründe temel prensipler Tarlada bulunan bitkilerde bakım işlemleri ve bitkilerin tanıtımı
6Tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulması ve depolanması . Drogların tanıtılması Bazı bitkilerden çelik alma ve dikim
7Sekonder bitki maddeleri ve bunların varyabilitesi Tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarının tanıtımı
8Arasınav
9Uçucu yağlar ve özellikleri Özel sektör ziyareti
10Apiaceae familyasına dahil bazı bitkilerin ( dereotu, kişniş, rezene, anason) önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları Özel sektör ziyareti
11Asteraceae famiyasına dahil bazı bitkilerin ( papatya, pireotu) önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları Uçucu yağ analizlerinin gösterilmesi, Salgı tüylerinin tanıtılması
12Lamiaceae familyasına dahil bazı bitkilerin ( nane, kekik) önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları Uçucu yağ analizlerine devam
13Lamiaceae familyasına dahil adaçayı bitkisinin ve diğer familyalara dahil bazı önemli tıbbi ve aromatik bitkilerin (çörek otu) tanıtımı ve yetiştirme teknikleri İnce tabaka kromatografisinin gösterilmesi
14Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
15Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ceylan, A., 1995. Tıbbi bitkiler I , E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 312 Ceylan, A., 1996. Tıbbi Bitkiler II, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 481 Peter, K., V., Handbook herbs and spices Volume I (2001), II ( 2004) and III (2006), Woodhead Publishing , Cambridge , England
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Takım/Grup Çalışması428
Alan Çalışması428
Proje Hazırlama3412
Proje Sunma224
Bireysel Çalışma248
Okuma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr