Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
AVR302AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin Avrupa Birliği ile ilgili bazı temel bilgileri öğrenerek, Türkiye ile AB tarımını ve tarım politikalarını karşılaştırmaya yetecek bilgi ve becerileri kazanmalarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. F. Akın OLGUN - Prof. Dr. Ferruh IŞIN
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası ekonomik entegrasyonun önemini kavrayabilme
2Uluslararası entegrasyon teorilerini anlayabilme ve güncel gelişmeleri yorumlayabilme
3AB yapısını ve kurumlarını kavrayabilme
4AB ve Türkiye tarımsal yapısını ve tarım politikalarını analiz edebilme ve yorumlayabilme
5Türkiye’nin AB’ne tam üyeliğinin tarım sektörü üzerine olası etkilerini analiz edebilme
6Dönem ödevlerini yazma deneyimleri ile AB ve Türkiye ilişkileri konusunda araştırma, analiz ve sentez yapma becerisinin gelişmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomik entegrasyon kavramı ve aşamaları, Avrupa Birliği’nin Doğuşu ve Gelişimi, Avrupa Birliği’nin Organları, Avrupa Birliği Ortak Politikaları, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Gümrük Birliğinin Etkileri ve Sonuçları Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Tarım Sektörünün Yapısal Durumu, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Uygulanan Tarım Politikaları, Türkiye AB Gümrük Birliği Antlaşması, Türkiye’nin Avrupa Birliği Tarım ve Tarım Politikalarına Uyumu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımıkonu ile ilgili uygulamalar
2Ekonomik entegrasyon kavramı ve aşamalarıkonu ile ilgili uygulamalar
3Gümrük birliği teorisi ve gümrük birliğinin statik ve dinamik etkilerinin analizikonu ile ilgili uygulamalar
4Ekonomik entegrasyon kavramı, Avrupa Birliği’nin doğuşu ve gelişimikonu ile ilgili uygulamalar
5AB kurumları ve işleyişi; Avrupa zirvesi, Komisyonu, Konseyi, Parlamentosukonu ile ilgili uygulamalar
6AB kurumları ve işleyişi; Adalet Divanı, Sayıştay, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve danışma kurumlarıkonu ile ilgili uygulamalar
7AB ortak politikalarıkonu ile ilgili uygulamalar
8Arasınav
9AB ortak tarım politikası doğuşu, gelişimi, uygulamalar ve son gelişmelerkonu ile ilgili uygulamalar
10Türkiye AB ilişkileri konu ile ilgili uygulamalar
11Türkiye-AB gümrük birliği ve etkilerikonu ile ilgili uygulamalar
12Türkiye AB ilişkilerinde son dönem, adaylık süreci, müzakere süreci ve tarımkonu ile ilgili uygulamalar
13Türkiye ve AB’de tarım sektörünün yapısal durumukonu ile ilgili uygulamalar
14Türkiye ve AB’de uygulanan tarım politikalarıkonu ile ilgili uygulamalar
15Türkiye’nin AB’ne tam üyelik sürecinde tarım ve tarı politikaları açısından ortaya çıkabilecek sorunlar ve uyum çalışmalarıkonu ile ilgili uygulamalar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Olgun, Akın, Ferruh Işın, Tarım Politikaları ve Tarım Sektörü Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye, Yardımcı Ders Kitabı, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 535, Bornova – İzmir. Seyidoğlu, Halil, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul, 2007. İyibozkurt, Erol, Uluslararası İktisat, Ezgi Yayınları, Bursa, 2001. Karluk, Rıdvan, Uluslararası Ekonomi, Beta Basım, İstanbul, 2009. Karluk, Rıdvan, Uluslararası Ekonomik, Mali Ve Siyasi Kuruluşlar, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002. ERTÜRK Emin, Ekonomik Entegrasyonlar Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar, Ezgi Yayınları, Bursa 1993. KARLUK Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, İMKB Yayınları, İstanbul 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama188
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr