Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TSR302TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tasarım bitkilerinin besin gereksinimlerini belirleyerek, gübreleme programlarını hazırlayabilmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nevin ERYÜCE
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci Bitki Beslemenin temel ilkelerini tasarım bitkileri yetiştiriciliğine uyarlama yeteneği kazanır.
2Dış mekân ve saksı süs bitkilerinin beslenme bozukluklarını tanımlayabilir
3Dış mekân ve saksı süs bitkileri için gübreleme programları hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İç mekân, kesme çiçek, fide ve fidanlıklar için uygun harç ve yetiştirme ortamlarını hazırlamak ve bu harç materyalinin pH ve beslenme özelliklerinin belirlenerek gerekli uygulamaların (kireçleme, kükürtleme ve besleme gibi) yapılması. Dış mekân, kesme çiçek ve saksı süs bitkileri için gübreleme programlarının hazırlanması. Daha önceden yapılmış çeşitli salon ve süs bitkilerine ait gübreleme tavsiyelerinin değerlendirilip yorumlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İç mekan,tasarım ve peyzaj bitkilerinin genel tanıtımı
2Çeşitli süs bitkileri için uygun yetiştirme ortamları ve harç materyalinin belirlenmesi
3Yetiştirme ortamı ve harç materyali özelliklerinin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi
4İç mekan, tasarım ve peyzaj bitkileri için uygun tepkime, tuzluluk, bünye vb. değişkenlerin saptanması.
5Toprak ve bitki analiz sonuçlarının değerlendirilip, yorumlanması
6Çalımsı bitkilerin beslenme ihtiyacının tanınması
7Çalımsı bitkiler için gübreleme programının hazırlanması
8Arasınav
9Yazlık tek yıllık tasarım bitkilerinin beslenme ihtiyacının tanınması
10Yazlık tek yıllık tasarım bitkileri için gübreleme programının hazırlanması
11Kışlık tek yıllık tasarım bitkilerinin beslenme ihtiyacının tanınması
12Kışlık tek yıllık tasarım bitkileri için gübreleme programının hazırlanması
13Salon bitkilerinin beslenme ihtiyacının tanınması
14Salon bitkileri için gübreleme programının hazırlanması
15Çim alanların besin elementi ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve bu alanlar için gübreleme programlarının hazırlanması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kacar, B., Katkat, V., Bitki Besleme, 2007. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara Hatipoğlu, A.,Gül, Karanfil, Krizantem Yetiştiriciliği ve Mezat Fiyatlarının Aylara ve Yıllara Göre Değişimi, 1990.İzmir. McConnell, Dennis B., The Indoor Gardener’s Companion 1978. Önemli Kesme Çiçeklerin Yetiştiriciliği,Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova, 1982 Köseoğlu . T. ve ark.Antalya Yöresinde Serada Yetiştirilen Karanfil Bitkisinin Topraktan Kaldırdığı Bitki Besin Maddesi Miktarlarının Belirlenmesi. Proje No: TOAG-987/DPT-1 ., 1995.Antalya
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma51050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)131,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr