Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TZA302TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin önemli tarla bitkisi zararlılarını tanıyabilmelerini ve onların biyolojilerini, zarar şekillerini ve yönetimlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Serdar TEZCAN
Öğrenme Çıktıları
1Zararlıları ve zararı tanıyabilmesi
2Tarla bitkilerindeki önemli zararlıları tanıyabilmesi
3Biyoloji ve zarar şekillerini bilmesi
4Bu bilgiler ışığında savaşa karar verebilme ve yönetim
5Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Tarla bitkilerinde zarar yapan Collembola, Orthoptera, Hemiptera, Thysanoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Acarina, Chordata, Pulmonata, Oligochaeta, Tylenchida’ya bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve yönetimleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Önemli türler, zararları ve yönetimiTanışma, ders içeriği ve akışının paylaşılması
2Buğdaygil zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
3Buğdaygil zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
4Pamuk zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
5Pamuk zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
6Patates zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
7Tütün zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
8Arasınav
9Şekerpancarı zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
10Ayçiçeği zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
11Susam zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
12Haşhaş ve anason zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
13Soyafasulyesi ve yerfıstığı zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
14Diğer tarla bitkilerinin zararlıları ve yönetimiLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
15Proje SunumuProje Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: -Tezcan, S. Tarla Bitkileri Zararlıları (Ders Notu), E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 189 s., 2010 Yardımcı Kaynaklar: Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları”. Cilt 1-6. 2008 -Lodos, N., “Türkiye Entomolojisi II.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 591 s 1982. -Lodos, N.,.” Türkiye Entomolojisi I.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 364 s. 1991. - Lodos, N., “Türkiye Entomolojisi III.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 167 s. 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz414
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Proje Sunma11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr