Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MEV302TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİKSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencileri tarımda geçerli olan yasal uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve tarımla ilgili yasal görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ferruh IŞIN, Prof.Dr.Sait ENGİNDENİZ
Öğrenme Çıktıları
1Tarımın sorunlarını ve bu sorunların çözümlenmesine yönelik yasal önlemleri kavrayabilme
2Tarımla ilgili her kesimin yasal sorumluluklarını kavrayabilme
3Doğal kaynakların sürdürülebilirliliği ile ilgili kurumsal düzenlemeleri öğrenebilme
4Tarım sektöründe görev alan kamu ve tüzel kişilerin sorumluluk sınırlarını kavrayabilme
5Tarımda çalışan gerçek kişilerin görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olabilme
6Tarım sektörünün yönetimindeki aktörleri öğrenebilme ve bunların fonksiyonlarını kavrayabilme
7Yasalarda bilirkişiliğin önemini ve sorumluluklarını kavrayabilme
8Ziraat Mühendislerinin bilirkişilik yapabilecekleri alanları ve üstlenecekleri rolü öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Dersin Tanıtımı; Kapsamı, Kural ve Gerekleri * Temel Hukuk Bilgisi * T.C Anayasasında Tarımla İlgili Hükümler * T.C Medeni Kanununda Tarımla İlgili Hükümler * Sular Hukuku, Orman ve Mer’a Hukuku * Tarım Reformu Kanunları, Kooperatiflerle ilgili Kanunlar * Tarım İşçileri Çalışma Hukuku, Tarımda Kendi Hesabına Çalışanların Sosyal Güvenliği * Ziraat Mühendisliği Çalışma Hayatını Düzenleyen Kanunlar * Bilirkişiliğin Ortaya Çıkış Nedenleri, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Nitelikleri, Görev Alanı ve Sorumlulukları * Ceza ve Hukuk Mahkemeleri İle İdari Yargıda Bilirkişilik, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununda Bilirkişilikle İlgili Yasal Hükümler * Tarımda Bilirkişilik ve Ziraat Mühendislerinin Bilirkişilik Yaptığı Alanlar * Bilirkişi Raporunun Hazırlanmasında Dikkate Alınan Hususlar * Değişik Konularda Hazırlanmış Örnek Bilirkişi Raporları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı; Kapsamı, Kural ve GerekleriOkuma-Kaynak Tarama
2Temel Hukuk BilgisiOkuma-Kaynak Tarama
3T.C Anayasasında Tarımla İlgili HükümlerOkuma-Kaynak Tarama
4T.C. Medeni Kanununda Tarımla İlgili HükümlerOkuma-Kaynak Tarama
5Sular Hukuku, Orman Hukuku ve Mer’a HukukuOkuma-Kaynak Tarama
6Tarım Reformu Kanunları, Kooperatiflerle ilgili KanunlarOkuma-Kaynak Tarama
7Tarım İşçileri Çalışma Hukuku, Tarımda Kendi Hesabına Çalışanların Sosyal GüvenliğiOkuma-Kaynak Tarama
8Ara Sınav
9Ziraat Mühendisliği Çalışma Hayatını Düzenleyen KanunlarOkuma-Kaynak Tarama
10Bilirkişiliğin Ortaya Çıkış Nedenleri, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Nitelikleri, Görev Alanı ve SorumluluklarıOkuma-Kaynak Tarama
11Ceza ve Hukuk Mahkemeleri İle İdari Yargıda Bilirkişilik, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununda Bilirkişilikle İlgili Yasal HükümlerOkuma-Kaynak Tarama
12Tarımda Bilirkişilik ve Ziraat Mühendislerinin Bilirkişilik Yaptığı Alanlar Okuma-Kaynak Tarama
13Bilirkişi Raporunun Hazırlanmasında Dikkate Alınan HususlarOkuma-Kaynak Tarama
14Değişik Konularda Hazırlanmış Örnek Bilirkişi RaporlarıOkuma-Kaynak Tarama
15Değişik Konularda Hazırlanmış Örnek Bilirkişi RaporlarıOkuma-Kaynak Tarama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anayurt, Ö., 2010, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul. Bilgili, F., Demirkapı, E., Demir, S, 2010, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayınları, Bursa. Deryal, Y., 2010, Türk Hukukunda Bilirkişilik, Seçkin Yayıncılık, İstanbul. Köroğlu, H., 2001, Türk Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişilik Kurumları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul. Mülayim, Z.G., 2008, Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara. Özekes, M., 2010, Temel Hukuk Bilgisi, Yetkin Yayınları, Ankara. Rehber, E., 2008, Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik, Ekin Yayınları, Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr