Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
HPO302HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Hayvancılık politikaları ve piyasalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karşılaştırılması. Hayvancılık politikalarında geçmişten günümüze hangi hedeflerin konduğu, bu amaçlara ulaşmak için hangi araçların uygulandığı ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı ortaya konacaktır. Bu kapsamda hayvancılık piyasalarının (üretici piyasası, tüketici piyasası, dış ticaret) analizi yapılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayşe UZMAY
Öğrenme Çıktıları
1Politikanın tanımını, amaçlarını, araçlarını kavrayabilme
2Tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörleri değerlendirebilme
3Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörü içinde hayvancılığın önemini kavrayabilme
4Hayvancılık politikalarını etkileyen iç ve dış faktörleri açıklayabilme
5Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılıkta uygulanan politikaları açıklayabilme
6Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde tarım piyasalarının analizini yapabilme
7Hayvancılık politikaları ve piyasaları arasında ilişki kurabilme
8Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarındaki farklılıkları değerlendirebilme
9Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikalarının tarım piyasalarına etkisini değerlendirme
10Türkiye’de hayvancılık politikalarının ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Politikanın tanımı amaçları, araçları, tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörler *Tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörleri *Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörü içinde hayvancılığın önemi *Hayvancılık politikalarını etkileyen iç ve dış faktörler *Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılıkta uygulanan politikalar *Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarının analizi *Hayvancılık politikaları ve piyasaları arasındaki ilişki *Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarındaki farklılıklar *Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikaları sonucunda tarım piyasalarının nasıl etkilendiği *Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikaları sonucunda tarım piyasalarının nasıl etkilendiğini değerlendirebilme *Türkiye’de hayvancılık politikalarının ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Politikanın tanımı, amaçları, araçları, tarım piyasalarının tanımıLiteratür tarama ve okuma
2Tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörleriLiteratür tarama ve okuma
3Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörü içinde hayvancılığın önemiLiteratür tarama ve okuma
4Gelişmiş ülkelerde hayvancılıkta uygulanan politikalarLiteratür tarama ve okuma
5Gelişmekte olan ülkelerde hayvancılıkta uygulanan politikalarLiteratür tarama ve okuma
6Gelişmiş olan ülkelerde hayvancılık piyasalarının analiziLiteratür tarama ve okuma
7Gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarının analiziLiteratür tarama ve okuma
8Hayvancılık politikaları ve piyasaları arasındaki ilişkiLiteratür tarama ve okuma
9Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık politikalarındaki farklılıklarLiteratür tarama ve okuma
10Ara sınav
11Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarındaki farklılıklarLiteratür tarama ve okuma
12Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikalarının hayvancılık piyasalarına etkileri Literatür tarama ve okuma
13Türkiye’de hayvancılık politikaları ve piyasalarındaki sorunlar Literatür tarama ve okuma
14Türkiye’de hayvancılık politikalarının ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesiLiteratür tarama ve okuma
15Literatüre dayalı rapor hazırlama ve sunmaDönem Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DPT,2007, Hayvancılık, Özel İhtisas Komisyon Raporu, IX. 5 Yıllık Kalkınma Planı, DPT: 2717-ÖİK: 670, Ankara, s.118. Eraktan, G., 2001, Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, s. 182, ISBN 975-8437-01-1 . EU, 2006, Milk and Milk Products in the European Union, Luxembourg, ISBN 92-79-02199-0, s. 27. EU, Komission 2009, Gesamthaushaltsplan der Europaeischen Union für das Haushaltsjahr, Übersicht in Zahlen, France, ISNN 1660-2099, 28. Eurostat, 2010, Agricultural Statisticts, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Kruger, A., 1992, The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, A Synthesis of the Political Economy in Developing Countries, A World Bank Comparative Study, V.5, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 158. OECD, 2010, Agricultural Policies in OECD Countries; Monitoring and Evaluation 2010, http//www.oecd.org OECD, 2010, PSE/CSE Database, http//www.oecd.org SCANDIZZO, P.L., BRUCE C., 1980, Methodologies for Measuring Agricultural Price Intervation Effects, World Bank Staff Working Paper No: 394, Washington, 96p. SODULET, E., JANVRY, A., 1995, Quantative Development Policy Analysis, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 397p. TÜİK, 2010, Tarım istatistikleri.http://www.tuik.gov.tr Uzmay, A., 2005., AB’de Hayvansal Ürünlerde Uygulanan Politikalar ve Türkiye’nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi, Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak tarım Politikasına Uyumu Paneli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma - Enstitüsü, Haziran 2005, Ankara, 81-94. Uzmay, A.,2009. Türkiye’de Süt Sığırcılığında Uygulanan Destekleme Politikaları, Alternatif Politika Önerileri; İzmir Örneği, Tire Süt Kooperatifi Yayını, No.1, İzmir, 84 s., (ISBN 978-605-88900-1-5).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
ÖÇ10               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr