Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TSM302TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin erozyonun önemini, tiplerini, erozyon oluşturan faktörleri ve erozyonun sonuçlarını kavramasını ve erozyonla meydana gelen toprak kayıplarını hesaplama yöntemleri ile kullanılan parametreleri belirleyerek erozyona karşı alınacak önlem tipini tasarlamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Huriye UYSAL
Öğrenme Çıktıları
1Tarım topraklarının sorunlarını tanımlayabilme
2Erozyonun nedenlerini ve etki eden faktörleri açıklayabilme
3Su erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarını hesaplayabilme
4Su erozyonuna karşı alınması gereken önlem türünü belirleyebilme
5Erozyona uygun arazilerde yetiştirilecek bitki türünü seçebilme ve arazi kullanım planlaması yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye’de toprak erozyonu, erozyon tipleri ( su ve rüzgar erozyonu), su erozyonunun sınıflandırılması, su erozyonuna etki eden faktörler, Uluslar arası Toprak Kaybı Tahmin Denklemi, su erozyonuna karşı alınması gereken önlemler, rüzgar erozyonu üzerine etki eden faktörler, rüzgar erozyonuna karşı alınması önlemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye’de toprak erozyonunun önemi ve yayıldığı alanlarLaboratuar tanıtımı
2Su erozyonunun sınıflandırıl-ması ( yağmur damlası ve yüzey erozyonu )Laboratuar çalışması ve değerlendirme
3Oluk ve yarıntı erozyonu ile özel erozyon şekilleriLaboratuar çalışması ve değerlendirme
4Su erozyonuna etki eden faktörler (iklim, topoğrafya ve yüzey pürüzlülüğü ) Laboratuar çalışması ve değerlendirme
5Su erozyonu üzerine yöney, havza büyüklüğü ve şekli ile toprakların fiziksel özelliklerinin etkileriLaboratuar çalışması ve değerlendirme
6Toprakların kimyasal özellikleri, bitki örtüsü ve insan faktörünün su erozyonu üzerine etkileriLaboratuar çalışması ve değerlendirme
7Su erozyonuna karşı alınması gereken önlemler ( kontur sürüm, anızlı ve malçlı tarım, ekim nöbeti )Laboratuar çalışması ve değerlendirme
8Şeritsel ekim sisteminin sınıflandırılması, uygulanması ve terasların sınıflandırılmasıLaboratuar çalışması ve değerlendirme
9Teras tipleri ve projelendirmeLaboratuar çalışması ve değerlendirme
10Ara sınav
11Su erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarının hesaplanmasıLaboratuar çalışması ve değerlendirme
12Rüzgar erozyonu ve toprakların rüzgarla hareket şekilleriLaboratuar çalışması ve değerlendirme
13Rüzgar erozyonuna etki eden faktörler ve rüzgar erozyonuna karşı alınacak önlemlerLaboratuar çalışması ve değerlendirme
14Uygulama sınavı
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Taysun,A.,1989. Toprak ve Su Korunumu Ders Notları. E.Ü. Ziraat Fak. No:92-III, Bornova-İzmir. 2.Morgan,R.P.C.,1995. Soil Erosion and Conservation, London,ISBN 0-582-24492-7. 3.Boardman,J.,Foster,I.D.L., Dearing,J.A.,1990. Soil Erosion on Agricultural Land. John Wiley and Sons, England,ISBN 0-471-92602
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz224
Derse Katılım5210
Uygulama/Pratik14228
Seminer111
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Okuma428
Rapor11212
Quiz için Bireysel Çalışma2816
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr