Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TED302TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Toprakların fiziksel, kimyasal ve morfogenetik özelliklerinin arazi çalışmaları, toprak analiz raporları ve kartografik materyallerden yararlanılarak belirlenmesi, bu özelliklerine göre toprakların sınıflandırılması, sınırlarının harita üzerinde çizilmesi ve toprak etüt raporu hazırlanması konularında eğitim vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf KURUCU
Öğrenme Çıktıları
1Toprak etüd ve haritalamada kullanılan kartografik materyalleri ve arazi çalışmalarında kullanılan alet ve ekipmanları etkin olarak kullanabilme becerisi kazanma
2Arazi çalışma planı oluşturabilme, araziye ait jeolojik ve jeomorfolojik birimlerin yerinde tanımlanası, toprak oluşumunun horizonlar düzeyinde tanımlanabilmesi, örnekler alınması ve uluslar arası taksonomilere göre sınıflandırılması, sınıfların sınırlarını arazide belirleme ve harita üzerine işlenebilmesi
3Arazi ve laboratuar çalışmalarına ait sonuçların yorumlanması. Toprak etüt raporunun hazırlanması
4Toprak haritası düzenleyebilme becerisi kazanmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprakların haritalanmasında kullanılan kartografik materyallerin tanıtımı, toprak özelliklerine göre toprak birimi sınırları çizme ve bunları simgelendirme, farklı amaçlar için toprak haritası oluşturma, raporunu yazmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak etüd ve haritalamanın tanımı ve kullanıldığı alanlarToprak etüd amaçlı arazi çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerin ve kartografik materyallerin tanıtımı
2Toprak etüd haritalamada ve toprak örneklemede kullanılan Kartografik (harita) özdekler, diğer malzeme ve kimyasal çözeltiler Kartografik verilerin kullanılması,
3Toprak harita çeşitleri ve özellikleriFarklı toprak haritalarından veri çıkartma
4Toprak haritalama teknikleriMevcut arazi verilerinden yararlanılarak farklı haritalama sistemi kurallarına göre toprak grubu sınırlarının çizimi
5Toprak Profil tanımlamalarıSlayt ve resimlerde toprak profili tanımlama
6Arazi çalışma tasarımı Arazi çalışmasında kullanılacak kartoğrafik materyallerin hazırlanması, gözlem noktalarının haritalar üzerinde belirlenmesi
7Arazi çalışması sürecinde arazi tipi ve bitki örtüsü tanımlama. arazi sınıflandırma sistemleri ve ulusal toprak koruma kanunlarıArazi çalışmasında kullanılacak kartoğrafik materyallerin hazırlanması, gözlem noktalarının haritalar üzerinde belirlenmesi
8Ara SınavStereo hava fotoğraflarının stereoskop yardımıyla yorumlanarak farklı arazi tiplerinin belirlenmesi
9Arazi kullanım yetenek sınıfları ve taksonomik birimlerinin belrlenmesiStereo hava fotoğraflarının stereoskop yardımıyla yorumlanarak arazi özellikleri ve arazi kullanma kabilyet sınıflarının belirlenmesi
10Arazi formu ve toprak oluşumu arasındaki ilişkilerin tanımlanmasıStereo hava fotoğraflarının stereoskop yardımıyla yorumlanarak farklı fizyografik birimlerin belirlenmesi
11Kıyı oluşumu ve kıyı sınıflandırmasıStereo hava fotoğraflarının stereoskop yardımıyla yorumlanarak farklı fizyografik birimlerin belirlenmesi
12arazi gözlemleri ve laboratuar analiz sonuçlarının birlikte yorumlanması ve toprak haritalama birimlerinin sınırlarının çizilmesiArazi çalışması
13arazi gözlemleri ve laboratuar analiz sonuçlarının birlikte yorumlanması ve toprak haritalama birimlerinin sınırlarının çizilmesiArazi çalışması
14Toprak haritası vedetaylı raporunun hazırlanmasıArazi gözlemleri ve önceki çalışmalradan yararlanılarak örnek bir toprak etüt raporu ve haritasının hazırlanması
15Toprak haritası vedetaylı raporunun hazırlanmasıArazi gözlemleri ve önceki çalışmalradan yararlanılarak örnek bir toprak etüt raporu ve haritasının hazırlanması
16Final sınavıUygulama sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Altınbaş, U., 1996. Toprak Etüt ve Haritalama (Ders Kitabı). E.U.Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 521, Bornova/İzmir. 2.Ayers, R. S. & Westcot, D. W., 1989. Water Quality for Agriculture. Fao, Irrigation fnd Drainage Paper 29 Rev. 1, Rome, 174 3.Fresenius, W., Quentin, K.E. & Schneider, W., 1988. Water Analysis. A Practical Guide to Physico-Chemical, Chemical and Microbiological Water Examination and Quality Assurance. Isbn 3-540-17723-X Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 802 P. 4.Soil Survey Staff, 1951. Soil Survey Manual. U.S. Dept. Agr. Handbook No:18. U.S. Goverment Printing Office. Washington 5.Soil Survey Staff, 1972. Aerial Photo Interpretation in Classifying and Mapping Soils. U.S. Dept. Agr. Handbook No:294. U.S. Goverment Printing Office. Washington.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı144
Derse Katılım14456
Alan Çalışması2816
Rapor Hazırlama11414
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Laboratuvar Sınavı166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr