Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ARK302ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Üretim alanlarının sürdürülebilir kullanımı için önce mevcut sorunları belirlemek ve gidermek amacıyla topraklarının tüm özelliklerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu nedenle de detaylı toprak etüd ve haritalama çalışmalarının büyük önemi vardır. Yapılacak olan planlamalarda ve etkin sürdürülebilir kullanımların belirlenmesinde arazi kullanım planlalamasının öneminin ve farklı yöntem uygulamalarının vurgulanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Mustafa BOLCA
Öğrenme Çıktıları
1Arazi tanımının ve arazi kullanım planlamasının amacının öğrenilmesi
2Arazi kullanım planlanmasında dikkate alınacak parametreler öğrenilmesi
3Arazi kullanım planlama yöntemlerini kullanabilme ve uygulayabilme becerisi
4Potansiyel arazi kullanımını belirleyebilme becerisi
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde arazi tanımı, arazi kullanım planlama nedenleri, arazi kullanım planlanmasında dikkate alınacak parametreler, arazi kullanım planlama yöntemleri, arazi kullanım modeli oluşturulması ve potansiyel arazi kullanımının belirlenmesi ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1ARAZİ TANIMI
2ARAZİ KULLANIM PLANLAMA NEDENLERİ
3ARAZİ KULLANIM PLANLANMASINDA DİKKATE ALINACAK PARAMETRELER
4TOPRAK PARAMETRELERİ
5SOSYAL-ÇEVRE PARAMETRELERİ
6ARAZİ KULLANIM PLANLAMA YÖNTEMLERİ
7NİTEL YÖNTEMLER
8ARASINAV
9NİCEL YÖNTEMLER
10ARAZİ TİPLERİ
11ARAZİ TİPLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
12ARAZİ KULLANIM MODELİ OLUŞTURULMASI
13ARAZİ KULLANIM MODELİ OLUŞTURULMASI
14POTANSİYEL ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİUYGULAMA SINAVI
15FİNAL SINAVI
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dengiz, O., Baramin, İ., Yüksel, M. 2003. Geographing and Remote Evaluation of Beypazari Area Soils ILSEN 1. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27;s:145-153. FAO, 1973. Soil Survey Interpretation for Engineering Purposes. Rome. FAO, 1996. Guidelines for Land Use Planning. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Inter-Departmental Working Group on LAnd Use Planning, 121 pages, Rome, Italy. Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38. Şenol, S. ve Tekeş, Y. 1995. Arazi Değerlendirme ve arazi Kullanım Planlaması amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli. İ. Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara. The Word Bank, 2006. Sustainable Land Management. Challenges, Opportunities, and Trade-offs, Washington D.C. Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri. Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Seç Ofset, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım12224
Uygulama/Pratik12224
Soru-Yanıt12112
Takım/Grup Çalışması212
Alan Gezisi2816
Bireysel Çalışma212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12112
Ev Ödevi122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr