Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
PLD302DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere araştırmacı bir bakış açısının kazandırılması, denemelerin nasıl tasarlanacağının ve bu denemelerden elde edilen verilerinin nasıl analiz edileceğinin ve sonuçların nasıl yorumlanacağının öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hülya ATIL
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma ve deneme olgusunu anlama
2Uygun deneme desenini seçebilme becerisi
3Denemelerden elde edilen verileri uygun yöntemle analiz edebilme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Araştırma ve deneme kavramı, olasılık dağılışları, normal dağılış, güven aralıkları ve hipotez testleri, denemelerin planlanması ve yürütülmesindeki prensipler, F dağılımı ve varyans analizi tekniği (ANOVA), tesadüf parselleri deneme deseni, çoklu karşılaştırma testleri, tesadüf blokları deneme deseni, latin kare deneme deseni, faktöriyel denemeler; split plot deneme deseni.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Temel istatistiksel kavramlarDerse ait örnek uygulamalar
2Olasılık dağılışları, Normal dağılışDerse ait örnek uygulamalar
3Güven aralıklarıDerse ait örnek uygulamalar
4Hipotez testleriDerse ait örnek uygulamalar
5Denemelerin planlanması, tertiplenmesi ve yürütülmesindeki esaslar ve terimlerDerse ait örnek uygulamalar
6F dağılımı ve varyans analizi tekniği (ANOVA)Derse ait örnek uygulamalar
7Regresyon ve Korelasyon analizleriDerse ait örnek uygulamalar
8Ara sınavıDerse ait örnek uygulamalar
9Tesadüf parselleri deneme deseni ve analiziDerse ait örnek uygulamalar
10Çoklu karşılaştırma testleriDerse ait örnek uygulamalar
11Tesadüf blokları deneme deseni ve analiziDerse ait örnek uygulamalar
12Latin kare deneme deseni ve analiziDerse ait örnek uygulamalar
13Temel deneme desenlerinin karşılaştırılmasıDerse ait örnek uygulamalar
14Faktöriyel denemeler ve analizleriDerse ait örnek uygulamalar
15Split plot deneme deseni ve analiziUygulama sınavı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Püskülcü, H., İkiz, F., Eren, Ş. 2006. İstatistiğe Giriş. Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 2.Atıl, H. 1998, İstatistik. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No.531, Bornova, İzmir. 3. Bek, Y., Efe E. 1989 . Araştırma ve Deneme Metodları I, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No:71, Adana. 4.Yıldız, N.; Bircan, H. 2003. Araştırma ve Deneme Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 697. Ziraat Fakültesi No: 305, Ders Kitapları Serisi No: 57, Erzurum. 5.Düzgüneş, O.; Kesici, T.; Kavuncu, O.; Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metotları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ders Kitabı: 295, Ankara. 6.Mead, R., and Curnow, R.N., 1983. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman Hall, London. 7.Steel, R.G.D., and Torrie, J.H. 1960. Principles and Procedures of Statistics. Mc Graw Hill, New York. 8. Montgomery, D.C. 1997. Desgn and analysis of experiments. John Wiley&Sons. 9. Clarke, G.M., Kempson, R.E. 1997. Introduction to the design and analysis of experiments. John Wiley&Sons.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Laboratuvar Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr