Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
INO302TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Yeniliklerin üretilmesi ve kullanımının uluslar arası rekabetteki öneminin kavranması. Bilgi ve İnovasyon Sisteminde (BİS) aktör ilişkilerinin incelenmesi. Etkin bir BİS’nin işleyişinin öğrenilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat BOYACI
Öğrenme Çıktıları
1Bilgi ve İnovasyonun toplumsal gelişme ve uluslar arası rekabetteki öneminin kavranması.
2BİS’de kırsal toplumun rollerinin tanımlanması
3İnovasyon sürecinde aktörler arası işbirliğini geliştirme becerilerinin kavranması
4İnovasyon ekonomisinin öğrenilmesi
5Dünyada ve Türkiye’de ulusal ve yerel inovasyon sistemlerinin incelenmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Globalleşme ve sürdürülebilir kalkınma dikkate alınarak bilgi ve inovasyon sistemleri incelenecektir. Süreçteki aktörler ve rolleri tanımlanacaktır. Türkiye’de ve dünyadaki uygulamalar ile politikalar tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgi ve İnovasyon Kavramları Kaynak tarama, tartışma
2Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemleri (BİS)’ndeki gelişmeler ve Modeller Araştırma, tartışma
3İnovasyon Ekonomisi Araştırma, tartışma
4Tarım Nasıl Yenilikçi Olur? Araştırma, tartışma
5Dünyayı Besleyen İnovasyonlar Araştırma, tartışma
6Sosyal İnovasyon Araştırma, tartışma
7Kurumsal İnovasyon Araştırma, tartışma
8Arasınav
9İnovasyon Göstergeleri Araştırma, tartışma
10İnovatif Kültürün Oluşturulması Araştırma, tartışma
11Ulusal İnovasyon Sistemleri Araştırma, tartışma
12Tarıma Dayalı Sanayide İnovasyon Araştırma, tartışma
13Dünyadaki BİS’inden örnek uygulamalar Araştırma, tartışma
14Farklı sektörlerde BİS Araştırma, tartışma
15İnovasyon Startejileri ve Politikalar Araştırma, tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anderson et al, 2003, Alberta’s agricultural research and innovation strategic framework, Alberta’s Agricultural research and institute, Edmonton, Canada, 49p. Hall, A., 2006, public private sector partnerships in an agricultural innovation , Merit working paper: 2006-002, Netherlands Hocde, H., et al., 2006, From participation to partnership: a novel way for research to accompany innovation process, IAS,. Röling, N., 1990a, Extension Science Information Systems in Agricultural Development, Cambridge University Press, Cambridge, Newyork, 233p. Spielman, D., 1999, Innovations systems perspectives on developing country agriculture: a critical review ISNAR, Discussion paper 2 Temel, T, 2002, Innovation systems of Azerbijan an assessment of institutional linkages ISNAR, country report, The Netherlands, 57p. World Bank, 2006, Enhancing Agricultural Innovation, ARD, 118p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr