Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BZA302BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bahçe bitkilerinde zarar yapan başlıca nematod, akar ve böceklerin morfolojisi, biyolojisi, zararı, konukçuları ve bunlarla savaş yöntemlerinin öğretilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI
Öğrenme Çıktıları
1Bahçe bitkileri zararlılarını tanıyabilme
2Bahçe bitkileri zararlıları ile savaşa karar vererek yöntem belirleyebilme
3Bahçe bitkileri zararlıları ile savaşta çevre ve insan sağlığına duyarlı olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bahçe bitkilerinde zarar yapan başlıca nematod, akar ve böcek türleri ile bunların savaş prensipleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bahçe bitkilerinde genel zararlılarİlgili görsel materyal üzerinde çalışma
2Bahçe bitkilerinde zararlı nematodlar İlgili nematod preparatları ve diğer görsel materyal üzerinde çalışma
3Bahçe bitkilerinde zararlı akarlarİlgili akar preparatları ve diğer görsel materyal üzerinde çalışma
4Bahçe bitkilerinde zararlı akarlarİlgili thrips preparatları ve diğer görsel materyal üzerinde çalışma
5Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Orthopera, Thysanopteraİlgili görsel materyal üzerinde çalışma
6Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Heteroptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
7Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Homoptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
8Arasınav
9Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Homopteraİlgili görsel materyal üzerinde çalışma
10Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Coleopteraİlgili görsel materyal üzerinde çalışma
11Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Coleopteraİlgili görsel materyal üzerinde çalışma
12Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Lepidopteraİlgili görsel materyal üzerinde çalışma
13Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Lepidopteraİlgili görsel materyal üzerinde çalışma
14Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Diptera, Hymenopteraİlgili görsel materyal üzerinde çalışma
15Ödev sunumuÖdev sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Jeppson, L. R., Keifer, H. H., Baker, E. W. “Mites Injurious to Economic Plants”, Univ. of California Press (1975) Lodos, N. “Turkiye Entomolojisi I”, EU Ziraat Fak. Yay. No: 282 (1991) Lodos, N. “Turkiye Entomolojisi II”, EU Ziraat Fak. Yay. No: 429 (1991) Lodos, N. “Turkiye Entomolojisi III”, EU Ziraat Fak. Yay. No: 456 (1991) Anonymous, “Zirai Mücadele Teknik Talimatları” T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Md. Yay., Ankara Pehlivan, E. “Nematoloji”, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yay., Ders Notları No:35, İzmir (1995)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Quiz için Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)105
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr