Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BDI302BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bahçe bitkilerinde insan ve çevre sağlığının önemi dikkate alındığında biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesinin öneminin vurgulanması, kullanılacak ıslah yöntemlerinin kavranması, yapay koşullarda duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi, dayanıklılık mekanizmasının işleyişi gibi konuların öğrenciler tarafından anlşılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Adalet Mısırlı; Prof. Dr. Eftal Düzyaman
Öğrenme Çıktıları
1Biyotik koşullara dayanıklılık ıslahı programının planlanmasaı ve yürütülmesi
2Abiyotik koşullara dayanıklılık ıslahı programının planlanması ve yürütülmesi
3Islah çalışmaları ile dayanıklı ticari yeni kültür çeşitlerinin elde edilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Bitki koruma konuları hakkında genel bilgi sahibi olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde hastalıklara ve zararlılara dayanım ile kuraklık, tuz, soğuk gibi çevresel stres koşullarına dayanım ile ilgili konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve dersin içeriği
2Bahçe bitkilerinde hastalık ve zararlılara dayınıklılığın önemiIslah programından elde edilen tiplerin UPOV deskriptörlerine göre tanımlanması
3Doğal dayanıklılık mekanizmalarıDoğal dayanıklılık mekanizmalarından örnekler
4Bitki patojen interaksiyonlarıIslah programları sonucunda elde edilen materyalin çoğaltılması
5Kültür bitkilerinin doğal düşmanlarıDoku kültürü koşullarında aseptik çoğaltma
6VizeMelezleme ve kendileme
7Kültür bitkilerinin maruz kaldıkları çevresel stres koşullarıÇiçektozu elde edilmesi
8Dayanıklılık kaynakları ve genetik materyallerÇiçektozu kalitesinin belirlenmesi
9Hastalıklara dayanıklılık ıslahıDomateste virüse dayanıklılık ıslahından örnekler
10Hastalıklara dayanıklılık ıslahıKayısıda monilya ve armutta ateş yanıklığına dayanıklılık ıslahından örnekler
11Zararlılara dayanıklılık ıslahıKayısıda capnodise dayanıklılık ıslahından örnekler
12Zararlılara dayanıklılık ıslahıKayısıda kurağa dayanıklılık konusunda örnekler
13Kurak koşullara dayanıklılık ıslahıDayanıklılık ıslahında moleküler markırlardan yararlanma
14Soğuk koşullara dayanıklılık ıslahıDayanıklılık ıslahında moleküler markırlardan yararlanma
15Tuza dayanıklılık ıslahıBamyada tuzlu koşullara dayanıklılık ıslahından örnekler
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Niks R. E. and Lindhout W., 1997. Breeding for resistance against diseases and pests (Handouts) Bitki Biyoteknolojisi, 2004. Edt. Sebahattin Özcan, Ekrem Gürer, Mehmet Babaoğlu Methods in Fruit Breeding
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr