Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GRS302TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere tarımsal girişimcilikle ilgili kavram ve prensipleri uygulamalı olarak öğretmektir. Derste Başarılı olan öğrencilere KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası verilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Sait ENGİNDENİZ
Öğrenme Çıktıları
1Girişimciliğin temel fonksiyonlarını açıklayabilme
2Girişimciliği etkileyen faktörleri sınıflandırabilme
3İş kurma tekniklerini ve aşamalarını kavrayabilme, iş planı hazırlayabilme
4Tarımsal girişimciliğin koşul ve olanaklarını tartışabilme
5Tarımsal girişimcilik alanlarını açıklayabilme
6Tarımsal girişimcilikte karar alma sürecini ve ekonomik sonuçlarını analiz edebilme
7Tarımsal girişimcilik ilkelerini uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Girişimcilik ve girişimci kavramları * Dünyada girişimciliğin tarihsel gelişimi * Girişimcilik ve ekonomik gelişme ilişkisi, Türkiye'de girişimciliğin gelişimi * Girişimcilik ölçütleri * İşletme kavramı, fonksiyonları, türleri, inovasyonun korunması, patent, ticari sır, marka ve tasarım * Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme, başarısızlık nedenleri * Girişimcilikte yaratıcılık ve inovasyon * İş planı kavramı, öğeleri, örnek iş planları * İş modeli ve iş planı çalışmaları, başarılı girişimcilik için mikro ve makro koşullar * Tarımsal girişimciliğin ortaya çıkış nedenleri, koşul ve ilkeleri, dünyadan örnekler * Tarımsal girişimcilikte karar alma süreci ve aşamaları, iş planı hazırlama * Tarımsal girişimcilikte finansman kuruluş ve kaynakları, ilgili kurumların faaliyetleri * Tarımsal girişimciliğin avantaj ve dezavantajları, tarımsal girişimciliği etkileyen faktörler * Türkiye’de tarımsal girişimcilik alanları, uygulamadan örnekler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Girişimcilik ve girişimci kavramları üzerinde durularak dersin önemi, koşulları ve kaynakları açıklanmaktadır.Literatür okuma
2Dünyada girişimciliğin tarihsel gelişimi açıklanmaktadır.Literatür okuma
3Girişimcilik ve ekonomik gelişme ilişkisi örneklerle açıklanmakta, Türkiye’de girişimciliğin gelişimi anlatılmaktadır.Literatür okuma
4Girişimcilik ölçütleri anlatılarak Türkiye ve diğer ülkeler bu ölçütler açısından karşılaştırılmaktadır.Literatür okuma
5İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, inovasyonun korunması, patent, ticari sır, marka ve tasarım konuları anlatılmaktadır.Literatür okuma
6Girişimci özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme, yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı anlatılmaktadır.Literatür okuma
7Girişimcilikte yaratıcılık ve inovasyonun önemi anlatılarak uygulamadan örnekler sunulmaktadır.Literatür okuma
8Ara sınav
9İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) anlatılarak uygulamadan örnek iş planları sunulmaktadır.Literatür okuma
10İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları yapılmakta, başarılı ve başarısız girişimci özellikleri irdelenmekte, başarılı girişimcilik için mikro ve makro koşullar açıklanmaktadır.Literatür okuma
11Tarımsal girişimciliğin ortaya çıkış nedenleri açıklanmakta, koşul ve ilkeleri örneklerle anlatılmaktadır. Dünyadan farklı türde girişimcilik örnekleri sunulmaktadır. Literatür okuma
12Tarımsal girişimcilikte karar alma süreci, aşamaları ve iş planının hazırlanması örneklerle açıklanmaktadır.Literatür okuma
13Tarımsal girişimcilikte finansman kaynakları açıklanmakta, yasal prosedür ve teşvikler hakkında bilgiler sunulmakta, İlgili kuruluşların faaliyetleri örneklerle incelenmektedir. Literatür okuma
14Tarımsal girişimciliğin avantaj ve dezavantajları anlatılarak, tarımsal girişimciliği etkileyen faktörler açıklanmakta, bireysel ve çevre odaklı girişimcilik yaklaşımları anlatılmaktadır.Literatür okuma
15Tarımsal girişimcilik yapılabilecek alternatif alanlar yatırım özelliklerine göre örneklerle açıklanmaktadır.İş planı sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Apak, S., Taşcıvan, K.H., Aksoy, M., 2010, Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri, Papatya Yayıncılık, İstanbul. Akpınar, S., 2011, Girişimciliğin Temel Bilgileri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli. Arıkan, S., 2008, Girişimcilik-Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara. Döm, S., 2012, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, Ankara. Ernst, M., Woods, T., 2001, Profiles in Agricultural Entrepreneurship, Cooperative Extension Service, University of Kentucky College of Agriculture. Çetin, B., 2013, Uygulamalı Tarım Ekonomisi, Nobel Yayıncılık, Ankara. Lambing, P., Kuehl, C.R., 2000, Entrepreneurship, Second Edition, Prentice Hall, New-Jersey. Müftüoğlu, M.T., Haliloğlu, N., 2011, Nasıl Girişimci Olunur?, Turhan Kitabevi, Ankara. Rehber, E., Tipi, T., 2005, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Uludağ Üniversitesi Yayın No: 425, Bursa. Seelig, T.L. (Çev:N.Önoğlu), 2010, İnovasyon: Girişimcilik Üzerine Yaratıcı Çalışmalar, Kuraldışı Yayınları, İstanbul. Tikici, M., Aksoy, A., 2009, Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Nobel Yayıncılık, Ankara. Tutar, H., Altınkaynak, F., 2013, Girişimcilik (Temel Girişimcilik ve İş Kurma Süreci), Detay Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr