Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SAN302GIDA SANAYİİ EKONOMİSİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin, gıda sanayii ekonomisi kapsamındaki konuları, gıda sanayii ve tarım sektörü arasındaki ilişkilerin ekonomik önemi açısından değerlendirebilmeleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nevin DEMİRBAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Gıda sanayiinin kapsamını, ekonomi içindeki yerini ve gelişme dinamiklerini kavrayabilme
2Gıda sanayii ve tarım sektörü arasındaki ilişkileri ekonomi prensipleri çerçevesinde yorumlayabilme
3Gıda sanayii ile tarım sektörü arasındaki entegrasyon sorunlarını ve çözüm seçeneklerini ekonomik açıdan değerlendirebilme
4Gıda sanayiinin gelişimi açısından diğer sektörlerle olan ilişkilerini analiz edebilme
5Farklı gıda sistemleri içinde gıda sanayiinin yerini kavrayabilme
6Gıda politikaları ile gıda sanayii arasındaki ilişkileri tartışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Gıda sanayiinin tanımı ve kapsamı - Gıda sanayiinin ekonomik çevresi - Gıda üretimi ve nüfus - Gıda sanayii ve tarım sektörü ilişkileri - Gıda sanayii ve tarım sektörü entegrasyon şekilleri - Türkiye’de tarım sektörü ve gıda sanayii arasındaki entegrasyon sorunları -Gıda sanayinin ilişkili olduğu diğer sektörler - Farklı gıda sistemlerinin avantaj ve dezavantajları -Gıda sistemlerinde gıda sanayiinin yeri ve değişen rolü -Gıda politikaları ve gıda sanayii -Gıda güvencesi meselesi ve gıda sanayii -Türkiye’de gıda sanayiinin içsel ve dışsal dinamikleri -Türkiye’de gıda sanayiinde alt sektörler itibariyle sorunlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi ve Önemi Kaynak tarama, tartışma
2Gıda sanayinin tanımı ve kapsamı Kaynak tarama
3Gıda sanayinin ekonomik çevresiKaynak tarama
4Gıda üretimi ve nüfusKaynak tarama
5Gıda sanayii ve tarım sektörü ilişkileri Kaynak tarama
6Gıda sanayii ve tarım sektörü entegrasyon şekilleri Kaynak tarama
7Türkiye’de tarım sektörü ve gıda sanayii arasındaki entegrasyon sorunları (farklı alt sektörler itibariyle) Kaynak tarama
8Ara sınav
9Gıda sanayinin ilişkili olduğu diğer sektörlerKaynak tarama
10Farklı gıda sistemlerinin avantaj ve dezavantajları Kaynak tarama
11Gıda sistemlerinde gıda sanayinin yeri ve değişen rolü Kaynak tarama
12Gıda politikaları ve gıda sanayii Kaynak tarama
13Gıda güvencesi meselesi ve gıda sanayii Kaynak tarama
14Türkiye’de gıda sanayinin içsel ve dışsal dinamikleri Kaynak tarama
15Türkiye’de gıda sanayinin sorunları (farklı alt sektörler itibariyle) Kaynak tarama
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çetin, B., Gıda Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği, Bursa, 1999. Güneş, E., M.Albayrak,B.Gülçubuk, Türkiye’de Gıda Sanayii, Ankara, 2002. ss. 384. Burns,J.,J.Mclnerney, A.Swinbank, The Food Industry (Economics and Policies), Reading Un., London, 1983. Atkins, P. And I. Bowler, Food in Society, (economy,culture, geography) USA, 2003. Hungate, L.S. and R.W.Sherman, Food and Economics, USA, 1989. Hodge, H.N., Bringing the Food Economy Home (Local Alternatives to Global Agribusiness, USA, 2002. Koç, M.,J. Sumner and A. Winson, Critical Perspectives in Food Studies, Canada, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr