Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MRK201MARKA YÖNETİMİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin marka kavramı ve markayı oluşturan bileşenleri tanımasını, marka oluşturmada kullanılan stratejiler ile marka ve kurum imajı arasındaki ilişkiyi kavramasını, marka yaratmada iletişimsel ve pazarlama teknikleri, marka olma ve marka oluşturmanın pazarlamada ve pazarlama iletişimindeki avantajları, global markalar, imaj-marka arasındaki ilişkiler, imaj yaratımında teknikler gibi konuların marka yönetim sürecinde nasıl işlediğini kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Prof. Işıl KARPAT AKTUĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Marka kavramını anlayabilme ve marka bileşenlerini tanıyabilme
2Marka stratejilerini ve bunların özelliklerini kavrayabilme
3Marka yönetimi ve pazarlama iletişimi karması elemanları ile arasındaki ilişkiyi kurabilme
4Marka yönetim sürecine yönelik bir planı tasarlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Marka kavramı ve marka kavramının gelişimi gelişimi. * Marka yönetim sürecinin tanıtılması * Marka yönetiminin tarihsel sürecinin incelenmesi *Çağdaş pazarlama teknikleri ve marka yönetimi ilişkisinin incelenmesi * Marka iletişim planlarını yapılandırma * Marka etkinliğinin değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders hakkında bilgi ve ders planının açıklanması.
2Marka kavramı ve marka yapısı
3Marka ile ilgili kavramlar
4Marka yönetimi ve önemi
5Marka yönetimi süreci
6Marka stratejilerinin belirlenmesi 1
7Marka iletişimi 1
8Marka iletişimi 2
9arasınav
10Marka konumlandırma
11 Marka Değeri ve marka değerini belirleme
12Proje sunum
13Proje sunum
14Proje sunum
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aktuğlu, Işıl, Güçlü Ve Başarılı Markalar İçin Marka Yönetimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11818
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr