Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
KNS201KONUŞMA EĞİTİMİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İnsan yaşamında doğru ve etkili konuşmanın önemini kavratmak; konuşmada doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili olmayı sağlamak; bireyin düşüncelerini ifade ederken doğru sözcük seçimini, doğru sözcüklerle akıcı cümleler kurmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Onur TINKIR
Öğrenme Çıktıları
1Topluluk önünde konuşma yapabilme becerisinin geliştirilmesi
2Sunum Teknikleri ve Sunum becerilerinin geliştirilmesi
3Sunum sırasında görsel desteklerin hazırlanması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
“Konuşma” kavramı, konuşma türleri, doğru ve etkili konuşmayı engelleyen nendenler, doğru ve etkili telaffuz, doğru ve etkili cümle kurma, akıcı konuşma ve toplum önünde doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili bir konuşma yapabilmeye yönelik konular teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Güzel ve etkili konuşmanın önemi
2Dinleme becerilerine giriş.
3Konuşmanın ögeleri ve ortamın tanıtılması.
4Konuşma türlerine giriş ve uygulamalar.
5Topluluk önünde konuşma korkusu
6Konuşma sırasında etkili beden dilinin kullanımı
7Uygulama 1
8Arasınav (Vize)
9Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çalışmalarına giriş
10Doğaçlama konuşma teknikleri
11Konuşma öncesi hazırlıklar, mekan planlaması
12Etkili sunum teknikleri çalışmaları, ses alıştırmaları
13Görsel destek türleri ve hazırlanması
14Uygulamalar 2
15Uygulamalar 3
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yakıcı, Ali vd; Üniversiteler İçin Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Gazi Kitapevi, 2011. Aktaş, Şerif-Osman Gündüz; Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002 (3. Baskı). Yardımcı Kitaplar: YAMAN, E, Doğru. Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. Ankara: Gazi Kitabevi, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr