Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MDY202MEDYA OKURYAZARLIĞISeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.Dr. Pınar Özgökbel Bilis
Öğrenme Çıktıları
1Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme
2ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneği
3sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilme ve yeni bireysel söylemlerin geliştirebilme
4Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve YükümlülüklerTanışma
2Geleneksel Okuryazarlık, 21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Görsel Okuryazarlık Özellikleri ve İlkeleriDers Anlatımı
3Medya Okuryazarlığını oluşturan temel ilkeler- imge ve imgenin gücüDers Anlatımı
4Medya Okuryazarlığı'ndaki anahtar içerikleri örnek olaylarla tartışmaDers Anlatımı
5Avrupa-ABD ve dünyada medya okuryazarlığı üzerine gerçekleştirilen çalışmalar ve tarihsel süreçDers Anlatımı
6Görsel-yazılı ve işitsel medya çıktılarını değerlendirme ve üretebilme yetisiDers Anlatımı
7Medya metinlerini inceleme TV ve Sinema sanatından örnekleri eleştirel okumaDers Anlatımı Örnek medya metni çözümlemesi
8Ara Sınav (Vize)
9Gazetecilik ve Medya OkuryazarlığıDönem Proje Sunumları
10Fotoğraf ve Medya OkuryazarlığıDönem Proje Sunumları
11Sinema ve Medya OkuryazarlığıDönem Proje Sunumları
12Televizyon ve Medya OkuryazarlığıDönem Proje Sunumları
13İnternet ve Medya OkuryazarlığıDönem Proje Sunumları
14Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya OkuryazarlığıDönem Proje Sunumları
15Reklam ve Medya OkuryazarlığıDönem Proje Sunumları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar: Ders Kitabı: Mine Gencel Bek, Mutlu Binark, Eleştirel Medya Okur Yazarlığı, Kalkedon Yayınları; İstanbul, 2007. Potter W. J. (2005), Media Literacy, 3th Ed. Sage publ. Yardımcı Kaynaklar: Gunther KRESS & Theo van LEEUWEN (2000) Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge: London Donis A. DONDIS (1973) A Primer of Visual Literacy. The MIT PRESS MA:USA. Bruce BLOCK (2001) The Visual Story. Focal Pres: Boston USA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım313
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr