Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YNT202YÖNETİM VE ORGANİZASYONSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Yönetim ve organizasyon kavramlarına odaklanan bu dersin amacı; işletmecilik ve yönetimle ilgili temel kavramları, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimini ve yönetsel işlevleri ayrıntılı bir şekilde konu etmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Emet Gürel
Öğrenme Çıktıları
1Yönetim, kavramı, önemi ve sınırları hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma
2Yönetim süreci ve evreleri hakkında bilgi sahibi olma
3Planlama ile stratejik yönetim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olma
4Çağcıl iş yaşamı ile ilgili farkındalık kazanarak kuramsal ve pratik donanımı arttırma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* İşletmecilik ve Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar * Yönetim * Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Yönetim Kuramları * Yönetsel İşlevler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar İşletme, Girişim, Örgüt, Yönetim ve Yönetici Kavramları... Anlatım
2İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Misyon, Vizyon ve Verimlilik Anlatım
3İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar İş Dünyasının Kurallarını Belirleyen Yönetim Guruları ve Savları... Anlatım
4Yönetsel Düşüncenin Tarihsel Gelişimi Bilimsel Çalışmalar Öncesi Dönem, Klasik Yönetim Kuramı, Neoklasik Yönetim Kuramı, Modern Yönetim Kuramı, Değişim Yönetimi Yaklaşımları... Anlatım
5Değişim Yönetimi Yaklaşımları Değişim Kavramı, Değişim Sürecinin Özellikleri, Değişimin Boyutları, Örgütsel Değişim, Değişim Yönetimi, Değişim Yönetimi Teknikleri.... Anlatım
6Yönetsel İşlevler: Planlama Planlama Süreci, Planlamanın Özellikleri, Planlamanın Aşamaları, Plan Türleri, Etkili Planın Taşıması Gereken Özellikler... Anlatım
7Yönetsel İşlevler: Örgütleme Örgütleme İlkeleri, Örgütleme İle İlgili Temel Kavramlar, Bölümlendirme, Bölümlendirme Türleri... Anlatım
8Arasınav (Vize)
9Yönetsel İşlevler: İnsan Kaynakları Yönetimi Personel Planlaması/İnsan Kaynakları Planlaması, Personel Seçme, Eğitim ve Geliştirme, Değerlendirme ve Ücretlendirme, Çalışma İlişkilerini Düzenleme... Anlatım
10Yönetsel İşlevler: Eşgüdümleme Eşgüdümleme İlkeleri, Eşgüdümleme Türleri, Etkili Eşgüdümlemenin Koşulları... Anlatım
11Yönetsel İşlevler: Yöneltme İnsan Doğası Hakkındaki Görüşler, Güdüleme Kavramı, Güdüleme Kuramları, Örgütlerde Güdülemeyi Sağlayan Araç ve Teknikler... Anlatım
12Yönetsel İşlevler: Yöneltme Liderlik, Lider-Yönetici Ayrımı, Liderlik Kuramları, Etkili Bir Liderin Taşıması Gereken Özellikler... Anlatım
13Yönetsel İşlevler: Denetim İşlevi Denetim Sürecinin Aşamaları, Denetim Türleri, Etkili Bir Denetim İçin Gereken Koşullar... Anlatım
14Bağlantı Süreçleri: Karar Verme Karar Verme Süreci, Karar Vermenin Özellikleri, Karar Çeşitleri... Anlatım
15Bağlantı Süreçleri: İletişim İletişimSüreci ve Türleri, Örgütsel İletişim ve Örgütsel İletişim Türleri.... Anlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ana Kaynak: Demet Gürüz ve Emet Gürel (2009). Yönetim Organizasyon - Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık. Yardımcı Kaynaklar: Erol Eren (2003). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. 6. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayın. Halil Can (1999). Organizasyon ve Yönetim. 5. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi. Halin Can, Doğan Tuncer ve Doğan Yaşar Ayhan. (2004). Genel İşletmecilik Bilgileri. 15. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi. İlter Akat, Gönül Budak ve Gülay Budak (1994). İşletme Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın. Tamer Koçel; (2005). İşletme Yöneticiliği. 10. Baskı. İstanbul: Hayat Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma326
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr