Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SUN202SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilerin topluluk önünde konuşma ve sunum becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof.Dr. Ayşen TEMEL EGİNLİ
Öğrenme Çıktıları
1Kendini ifade edebilme
2Topluluk önünde sunum yapabilme becerisi
3Verileri ve bilgileri analiz ederek organize edebilme ve uygun sunum tekniklerini kullanabilme
4Toplantı yönetiminin öneminin farkında oluş ve etkili toplantı yönetimi becerisi edinebilme
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında sunum, sunum planlama, sunum hazırlama ve sunma becerisinin kazanılması, toplantı yönetimi ilkelerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Konuşma/ sunum kavramının açıklanması, sunum sürecinin aktarılması Anlatım
2İyi bir konuşmacının özellikleri ve sunumun temel süreçlerinin aktarılması Anlatım
3Dinleyicilerin psikolojik ve demografik analiziAnlatım
4Sunumun planlanması, konunun seçilmesi, sunumun amacının belirlenmesiAnlatım
5Sunum materyallerinin belirlenmesi ve sunum taslağının hazırlanması, sunumda kullanılacak görsel materyallerin hazırlanması, sunum provalarının yapılmasıUygulama
6Örnek sunumların incelenmesi Örnek olay incelemesi
7Toplantı yönetimi kavramının ve amaçlarının aktarılması, toplantı yönetimi süreçlerinin planlanması ve değerlendirilmesi Anlatım
8Arasınav (Vize)Sınav
9Öğrenci proje sunumu Sunum
10Öğrenci proje sunumu Sunum
11Öğrenci proje sunumu Sunum
12Öğrenci proje sunumu Sunum
13Öğrenci proje sunumu Sunum
14Öğrenci proje sunumu Sunum
15Öğrenci proje sunumu Sunum
16FinalSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demet Gürüz, Ayşen Temel Eginli, Etkili Sunum Teknikleri, Detay Yayıncılık, Emin Özdemir, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Michael Stevens, Daha İyi Nasıl ... Sunum Yapılır, Timaş Yayınları, Dale Carnegie,Söz Söyleme ve İş Başarma Sanatı, Hayat Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım14114
Proje Hazırlama32060
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr