Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BLM401BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, bilim tarihinin ışığında, bir kurum olarak bilimin ve bilimsel bilginin üretimine odaklanarak, modern bilimlerim yapısal özelliklerini eleştirel perspektiften ele alıp tartışmaya açmayı ve bilim etiği bağlamında modern bilimlerin krizini ele almayı amaçlıyor.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Aydın Müftüoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Bilimlerin Tarihsel Serüvenini Kavrayabilme
2Bilim-Kültür İlişkisini Kavrayabilme
3Modern Bilimlerin Yapısal Özelliklerinin Kavranılması
4Modern Bilimlerin Krizi ve Eleştirisi
5Bilim Etiğinin Anlam ve Öneminin Kavranılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modern bilimlerin doğuşu, modern bilimler ile premodern bilimler arasındaki farklar, modern bilimlerin epistemolojik analizi, olgu-değer ayrımının analizi, bilimlerin felsefi temellerine farklı yaklaşımlar: emprist, dedüktif ve endüktif bilim anlayışı, pozitivizm, pozitivist-olgucu bilim anlayışının temel ilkeleri, pozitivist bilim anlayışında çatallanma: fizikalizm ve bilimcilik, pozitivizm eleştirisi olarak Thomas Khun'un felsefi kaynakları, Kuhn'un eleştirisiinin analizi, modern bilimlerin krizi, modern bilimlerin etik-politik eleştirisi, bilim etiğiinin doğuşu, bilim etiğinin örneklenerek incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Modern Bilimlerin Doğuşu
2Modern Bilimler ile Premodern Bilimler Arasındaki Farklar
3Modern Bilimlerin Epistemolojik Analizi
4Olgu-Değer Ayrımının Analizi
5Bilimlerin Felsefi Temellerine Farklı Yaklaşımlar: Empirist, Dedüktif ve Endüktif Bilim Anlayışı
6Pozitivizm Nedir ?
7Pozitivist-Olgucu Bilim Anlayışının Temel İlkeleri
8Arasınav
9Pozitivist Bilim Anlayışında Çatallanma: Fizikalizm ve Bilimcilik
10Pozitivizm Eleştirisi Olarak Thomas Kuhn’n Felsefi Kaynakları
11Kuhn’un Eleştirisinin Analizi
12Modern Bilimlerin Krizi
13Modern Bilimlerin Etik-Politik Eleştirisi
14Bilim Etiğinin Doğuşu
15Bilim Etiğinin Örneklenerek İncelenmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Özlem Doğan, Bilim Felsefesi, İnkılap Kitabevi, 2008 2. Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev: Nilüfer Kuyaş, Kırmızı Yay. 2006 3. Wiersma, W., 1995. Research Methods in Education: An İntroduction (6. baskı). Jon Nuttal, Ahlak Üzerine Tartışmalar, Ayrıntı, 1997 4. R.G. Frey & C.H. Wellman (Ed.), A. Companion to Applied Ethics, Blackwell, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr