Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YRT401YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin yaratıcılık kavramının tanımını, kapsamını, sürecini, köken ve dinamiklerini kavrayarak öğrencilerde yaratıcı düşünce yöntem ve tekniklerini gündelik yaşamlarında, öğrencilik yaşamlarında ve meslek yaşamlarında verimli bir şekilde kullanabilmelerinin altyapısını oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Müge Elden
Öğrenme Çıktıları
11. Yaratıcı düşüncenin önemini gerekçeler sunarak açıklayabilme
22. Yaratıcı düşünce sürecinin basamaklarını sıralayabilme
33. Yaratıcılığa ilişkin geliştirilmiş kuramsal yaklaşımları kavrayabilme
44. Yaratıcılığa etki eden faktörleri değerlendirebilme
55. Yaratıcı sorun çözme tekniklerini tanıyabilme
66. Yaratıcı sorun çözme tekniklerini uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yaratıcılık, yaratıcı düşünce ve analitik düşünce kavramları. Yaratıcılığa etki eden faktörler. Yaratıcı düşünce süreci ve bu süreci olumlu/olumsuz yönde etkileyen etmenler. Yaratıcılığın kuramsal açıklamaları. İş yaşamında yaratıcılık. Yaratıcı sorun çözme teknikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı • Kapsamı • Gerekçesi • Önemi • Kural ve Gerekleri Örnek Olay
2Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce Kavramları Analitik Düşünce-Yaratıcı Düşünce Ayrımı Anlatım
3Yaratıcılık Alanında Kuramsal Ele Alışlar • Psikanalitik kuram Anlatım
4Yaratıcılık Alanında Kuramsal Ele Alışlar • Humaniter yaklaşım • Çağrışım yaklaşımı Anlatım
5Yaratıcılığa Etki eden Faktörler • Zekâ • Kişilik • Kültür • Eğitim Anlatım
6Yaratıcı Düşünce Süreci Anlatım
7Yaratıcılığı Olumsuz Etkileyen Faktörler Yaratıcı Düşüncede Tıkanıkları Aşmak Anlatım
8Arasınav (Vize)
9İş Yaşamında Yaratıcılık Anlatım
10İş Yaşamında Yaratıcılık Anlatım
11Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri • Beyin Fırtınası Anlatım
12Uygulama- Beyin Fırtınası Tekniği Örnek Olay
13Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri • Ters Beyin Fırtınası • TRIZ Tekniği • Beyin Yazması (635 Yöntemi) • Ortak Defter Tekniği • Morfolojik Kutu Tekniği Anlatım
14Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri • Senaryo Tekniği • Karakteristik Özelliklerin Sıralanması • Kontrol Listesi • Leo Burnett’in Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri Anlatım
15Eser – Yaratıcı Kişi İncelemeleri Proje sunumu
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Sungur, Nuray; Yaratıcı Düşünce, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997. Yardımcı Kaynaklar: Bentley, Trevor; Yaratıcılık (Creativity), Hayat Yayınları, İstanbul, 1999. Foster, Jack; Fikir Nasıl Bulunur?, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2009. Kırışoğlu, Olcay Tekin; Sanat Kültür Yaratıcılık, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2009. May, Rollo; Yaratma Cesareti, Metis Yayınları, İstanbul, 2010. Özözer, Yekta; Ne Parlak Fikir!, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2010. Robinson, Ken; Yaratıcılık: Aklın Sınırlarını Aşmak, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003. Rouquette, Michel-Louis; Yaratıcılık, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007. Yavuz, Halide; Yaratıcılık, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 1994. Bohm, David ve Biederman, Charles ; Creativity and Science, Routledge, London, 1999. Dartnall, Terry; Creativity, Cognition, and Knowledge: An Interaction, Greenwood Press, Westport, Conn., 2002 Gruber ´¡, Howard E.; Creativity, Psychology and the History of Science, Springer, Dordrecht, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Proje Hazırlama155
Proje Sunma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr