Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
HLK402HALKLA İLİŞKİLERSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, günümüz işletmelerinde önemli yönetim işlevlerinden biri olan halkla ilişkiler alanına ilişkin kavramları aktarmak, halkla ilişkiler çalışmalarının işleyiş biçimini anlatmak ve halkla ilişkiler mesleğinin içerisinde yer alan temel bilgileri sunarak, kurumsal etkinliğin arttırılmasındaki önemi konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Ahmet IMANCER
Öğrenme Çıktıları
1Halkla İlişkilere ilişkin temel kavramları ve modelleri tanımlayabilmek, ilgili bilim dalları ile ilişkilendirebilmek
2Halkla İlişkilerde kullanılan araçları etkili düzeyde kullanabilmek
3Kuruma ve hedef kitlelere yönelik İletişim sorunlarını tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve çözüm önerileri sunabilmek
4Halkla ilişkilerde araştırma,planlama,uygulama ve değerlendirme süreçlerine hakim olabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halkla ilişkiler teorileri ve modelleri, halkla ilişkilerin önemi, amaçları, uygulama alanları, temel ilkeleri, araç ve teknikleri, tanıma ve tanıtma süreçleri, kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler, hedef kitle , halkla ilişkiler departman ve ajanslarının yapılanması, araştırma,planlama,uygulama ve değerlendirme süreçleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halkla İlişkilerin Tanımı ve Konusu, Tarihsel Gelişimi, Halkla ilişkilerin Amaçları
2Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri, Halkla İlişkilerin Halkları, Hedef Kitle Kavramı
3Diğer Alanlar ve Halkla ilişkiler, İletişim ve Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
4Kurumsal Reklamcılık ve Örnekleri, Propaganda ve Halkla İlişkiler, Lobicilik ve Halkla İlişkiler, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler
5Halkla İlişkiler Çalışmalarında Tanıma ve Tanıtma, Halkla ilişkilerde Tanımanın Önemi, Halkla İlişkilerde Tanıma Yöntemleri
6Halkla İlişkilerde Tanıtmanın Önemi, Halkla İlişkilerde Tanıtma Yöntemleri
7Halkla ilişkilerde kurumsal imaj yaratma süreci ve Önemi, Kurumsal İmaj Kavramı, Kurum Kültürü Kavramı, Kurum Kimliği Kavramı, Kurumsal Kültür- Kimlik ve İmaj etkileşimi
8Arasınav (Vize)
9Halkla İlişkiler Çalışmalarında İki Temel Yön: Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler, Kurum İçi Halkla İlişkilerin Önemi, Kurum İçi İletişimin Yapısı, Kurum İçi Halkla İlişkiler de kullanılan Yöntemler
10Kurum Dışı Halkla İlişkilerin Önemi, Kurumun Yakın Dış Çevresi İle İletişim, Diğer Dış Çevre İle İletişimi, Müşterilerle İlişkiler
11Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kullanılan Araçlar: Yazılı Araçlar, Yayın Araçları, Diğer Halkla İlişkiler Araçları
12Halkla İlişkiler Çalışmalarının Organizasyonu, Halkla ilişkiler Departmanları
13Halkla İlişkiler Ajansları, Kuruluşun halkla ilişkiler strateji ve politikalarının belirlenmesi, Halkla İlişkilerde Proje Basamakları
14Halkla İlişkiler Uygulamalarında Ölçümleme ve Değerlendirme Süreci
15Sektörel Örnekler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ders Kitabı: A. Bülend Göksel, Nilay Başok Yurdakul, Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Üniversitesi Basım evi, 2002. Yardımcı Kaynaklar: • Füsun Kocabaş, Müge Elden, Nilay Yurdakul, Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İletişim Yayınevi, 2002 • Alison Theaker, Halkla İlişkilerin Elkitabı, MediaCat Kitapları, 2006. • James E. Grunig, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayın Yapım, 2005. • A. Rıdvan Bülbül, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Nobel Yayın Dağıtım, 2000. • Salim Kadıbeşegil, Halkla İlişkilere Nereden Başlamalı?, MediaCat Kitapları,1999. • Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?,Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2001 • Ceyda Aydede, Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları, MediaCat • Anthony Davis, Halkla İlişkilerin ABC'si, MediaCat Kitapları, Nisan 2006 • Terrence E. Deal, M.K. Key, Kurumiçi Halkla İlişkiler Kutlamalar, Ritüeller, Törenler, Ödüller, MediaCat Kitapları • Aydemir Okay, Ayla Okay, Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, 2005 • Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Aktüel Yayınları, 2004. • İrfan Erdoğan, Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler , Erk Yayınları, Eylül 2005 • Sema Yıldırım Becerikli, Uluslararası Halkla İlişkiler, Nobel Yayın Dağıtım, Eylül 2005 • Ehling, P.W, White J. & Grunig E.J.( 2005). Halka İlişkiler ve Pazarlama Uygulamaları. Elif Özsayar (Çev), Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmelik. (379-416). James GRUNIG (Ed). İstanbul: Rota Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama12424
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr