Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
DOK402DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İnsan yaşamında doğru ve etkili konuşmanın önemini kavratmak; konuşmada doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili olmayı sağlamak; bireyin düşüncelerini ifade ederken doğru sözcük seçimini, doğru sözcüklerle akıcı cümleler kurmasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin EKİCİ
Öğrenme Çıktıları
1Düşüncelerini doğru ve etkili sözcük ve cümlelerle ifade edebilme yeteneği kazanma.
2Toplum karşısında doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili bir konuşma yeteneği kazanma.
3Planlı bir konuşma hazırlama ve sunabilme becerisini kazanma.
4Doğru ve etkili konuşmayı engelleyen nedenleri bilme.
5Doğru ve etkili bir konuşma için insan yapısı hakkında bilgi sahibi olma.
6Doğru ve etkili bir konuşma için sözcükleri doğru telaffuz edebilme yeteneği kazanma.
7Doğru ve etkili cümle kurabilme yeteneği kazanma.
8Kendini doğru ve etkili ifade edebilme yeteneği kazanma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
“Konuşma” kavramı, konuşma türleri, doğru ve etkili konuşmayı engelleyen nendenler, doğru ve etkili telaffuz, doğru ve etkili cümle kurma, akıcı konuşma ve toplum önünde doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili bir konuşma yapabilmeye yönelik konular teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsam ve Kurallar. Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi.
2“Konuşma” kavramı, konuşma türleri, doğru ve etkili konuşmanın önemi.Okuma: Yakıcı, 1-3; Yakıcı: 46-49; Aktaş-Gündüz, 257-258, Aktaş-Gündüz, 292-301. Uygulama
3Doğru ve etkili konuşma becerilerinin geliştirilmesinin temel esasları.Okuma: Yakıcı, 4-8. Uygulama
4Doğru ve etkili bir konuşma için uyulması gereken kurallar I: Vücudun konuşmaya hazırlanması ve doğru telaffuz (diksiyon)un önemi.Okuma: Yakıcı; 9-14; Aktaş-Gündüz, 259-262. Uygulama
5Doğru ve etkili bir konuşma için uyulması gereken kurallar-II: Vurgu çeşitlerini tanıma, sözcüklerde ve cümlelerde doğru ve etkin vurguyu kullanma.Okuma: Yakıcı; 15-19. Uygulama
6Doğru ve etkili bir konuşma için uyulması gereken kurallar-III: Sözcüklerde ve cümlelerde doğru tonlamayı kullanma.Okuma: Yakıcı; 19-21. Uygulama
7Doğru ve etkili bir konuşma için uyulması gereken kurallar-IV: Ses değerlerinin yükseltilmesi ve diksiyon alıştırmaları.Okuma: Yakıcı; 21-23. Uygulama
8Ara Sınav
9Konuşma bozukluklarının nedenleri-I: Davranışla ilgili konuşma yanlışları.Okuma: Yakıcı; 24-28. Uygulama
10Konuşma bozukluklarının nedenleri-II: Söyleyişle ilgili konuşma yanlışları.Okuma: Yakıcı; 29-30. Uygulama
11Konuşma bozukluklarının nedenleri-III: Bilmemekten kaynaklanan konuşma yanlışları.Okuma: Yakıcı; 31-35. Uygulama
12Doğru ve etkili konuşmada beden dilinin kullanılması ve önemi.Okuma: Yakıcı, 36-41; Aktaş-Gündüz, 262-264. Uygulama
13Doğru ve etkili konuşmada planlama.Okuma: Yakıcı, 42; Aktaş-Gündüz, 287-290. Uygulama
14Doğru ve etkili konuşma uygulamaları- I.Okuma: Yakıcı, 43-46; Aktaş-Gündüz, 290-292. Uygulama
15Doğru ve etkili konuşma uygulamaları- II.Okuma: Yakıcı, 47-51; Aktaş-Gündüz, 281-287; Aktaş-Gündüz, 328-331. Uygulama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yakıcı, Ali vd; Üniversiteler İçin Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Gazi Kitapevi, 2011. Aktaş, Şerif-Osman Gündüz; Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002 (3. Baskı). Yardımcı Kitaplar: YAMAN, E, Doğru. Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. Ankara: Gazi Kitabevi, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr