Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTS201TARIMSAL SULAMA VE DRENAJSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin sulama, toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri, sulama yöntemleri, drenaj, drenaj etütleri ve drenaj yöntemleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof.Dr. ERHAN AKKUZU
Öğrenme Çıktıları
1Sulama ve sulama ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
2Toprak-su-bitki-atmosfer arasındaki ilişkileri kavrayabilme
3Sulama yöntemleri ile ilgili gerekli bilgileri kavrayabilme
4Drenaj ve drenaj etütleri ile ilgili genel kavramları tanımlayabilme
5Drenaj yöntemlerini tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sulamanın tanımı ve önemi, sulamanın yararları, sulamanın tarihçesi, toprak-su-bitki atmosfer ilişkileri, sulama yöntemleri, drenaj, drenaj etütleri ve drenaj yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sulamanın tanımı ve önemiVideo
2Sulamanın yararları, sulamanın tarihçesiVideo
3Toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileriRehberli Problem Çözme
4İklim ve toprak etmenleri Rehberli Problem Çözme
5Toprak nemi Toprak nemi izleme teknikleri
6İnfiltrasyon Arazide infiltrasyon testi
7Bitki etmenleri, etkili yağış, sulama randımanı, sulama suyu gereksinimi ve sulama sistemlerinin kapasitelerinin belirlenmesiRehberli Problem Çözme
8Arasınav
9Sulama yöntemleriVideo
10Uygun sulama yönteminin seçilmesiÖrnek Proje
11Yüzey sulama yöntemleriÖrnek Proje
12Basınçlı sulama yöntemleriÖrnek Proje
13Drenajın tanımı ve önemi, drenaj etütleriVideo
14Drenaj yöntemleri, yüzey drenaj yöntemleri, Rehberli Problem Çözme
15Toprak altı drenaj yöntemleri Rehberli Problem Çözme
16Dönem Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : - Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım O., 2004. Sulama, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Yayın No: 1540, Ders Kitabı: 493, Ankara. - Kanber, R., 1999. Sulama, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 174, Ders Kitapları Yayın No: A-52, Adana. - Güngör, Y., Erözel, A.Z., 1994. Drenaj ve Arazi Islahı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1341, Ders Kitabı:389, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rehberli Problem Çözümü326
Proje Hazırlama11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr