Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTO120JEOLOJİSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Yeryüzündeki kaya ve minerallerin açıklanması, bunların çeşitleri ve orojenez, tektonik ve stratigrafik özelliklerinin saptanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa BOLCA
Öğrenme Çıktıları
1Jeoloji biliminin tanımlanması ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisini öğretmek
2Yerkabuğunu oluşturan mineraller ve kayaçları tanımak
3Yerkabuğunun şekillenmesinde rol oynayan Orojenez, Tektonik Haraketler ve Stratigrafik Özelliklerin öğrenilmesi
4Jeolojinin temel ilkelerinin, Ziraat Mühendisliği uygulamalarında nasıl kullanılacağını öğretmek
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Minerallar Kayalar Tektonik Orojenez (Dağ Oluşumu) Depremler Stratigrafi Jeolojik zamanlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Jeoloji Bilimi ve Tanımı
2Kayaçları Oluşturan Element ve Mineraller
3Mağmatik Kayaçlar ve Özellikleri
4Doğada Yaygın Olarak Bulunan Mağmatik Kayaçlar
5Sediment Kayaçlar ve Özellikleri
6Doğada Yaygın Olarak Bulunan Sediment Kayaçlar
7Ara sınav
8Metamorfik Kayaçlar ve Özellikleri
9Doğada Yaygın Olarak Bulunan Metamorfik Kayaçlar
10Tektonik
11Orojenez (Dağ Oluşumu)
12Depremler
13Stratigrafi
14Jeolojik Zamanlar
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Altınbaş, Ü., 1992. Jeoloji (Ders Teksiri). E.Ü.Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Bornova/İzmir. Altınbaş, Ü., 1980. Kula ve Üevresi Bazalt Lavları, Külleri ve Crufları Üzerinde Oluşmuş Toprakların Allofan ve Serbest Oksitler İçerikleri ile bunların 7. Tahmin Sistemindeki Yerleri. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 376, Bornova/İzmir. Brewer, R., 1964. Fabric and Mineral Analysis of Soils. John Wiley and Sons. Inc., New York. Heinrich, E.W., 1965. Microscopie Identification of Minerals. McGraw-Hill, Inc., New York. Jongerius, A., (Editör) 1964. Soil Micromorphology. Elsevier Publishing Company, Amsterdam
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ev Ödevi1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım12224
Soru-Yanıt12112
Alan Gezisi166
Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma212
Ev Ödevi224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr