Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GÜB302GÜBRELER VE GÜBRELEMESeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Bitkilerin beslenmesiyle ilgili temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek, Gübreleri tanıtmak, gübreleme yöntemlerini gübre-verimlilik ilişkilerini kavratarak doğru gübreleme yapmalarını sağlatmak konularında temel bilgilerinin kavranmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Cenk Ceyhun KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitki beslemenin tarihçesi ve önemi, bitki için mutlak gerekli besin maddeleri, bitki besin maddelerinin topraktan alınış formları ve alındıkları yerler bitkideki noksanlık belirtileri ve gübre kullanılmasına etki eden faktörler ile gübre kullanma zamanı, şekli ve miktarı hakkında bilgiler verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. KACAR,B., KATKAT, A.V.1998. Bitki Besleme Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:127. 2. KACAR,B., KATKAT, A.V.,2007. Gübreler ve Gübreleme Tekniği.2.BASKI.Nobel Yayın No:1119. 3. Kılıç, C.C., 2008. Gübreler ve Gübreleme Ders Notları (E.Ü Bayındır MYO Seracılık ve Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, 4. Farklı notlardan hazırlanmış power point sunum
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr