Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM412EKONOMİK VE EKOLOJİK ÜRETİM TEKNİKLERİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tarımsal üretimde ekonomik ve ekolojik boyutların tartışılması gerektiğini öğretmektir. Hedef, tarımsal üretim operasyonlarında alternatif uygulamalara ve klimatolojik koşullara göre en uygun mekanizasyonun belirlenmesi, ekonomik ve ekolojik bilinçle karar verme yeteneğinin geliştirilmesi ve üst düzeyde toplam kaliteye ulaşmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Erdem AYKAS
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal Üretim Gereksinmesi (Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Durum, Tarımda Girdi-Çıktı İlişkisi, Ülkeler Arası Ticaret Gelişimi, İthalat-İhracat ve Pazara Ulaşabilme) Tarımsal Üretimin Ekonomik Çerçevesi Global Çevre Sorunları ve Tarımsal Üretimle İlişkisi Mekanizasyon Gerekliliği (Çeşitli Yaklaşımların Bakış Açısı ve Amacı) T Tarımsal Üretim Operasyonları ve İlgili Makinalar (Toprak İşleme / Ekim-Dikim / Kimyasal Uygulamalar / Hasat / Taşıma) Temel Tarımsal Üretim Sisteminde Proses Diyagramları, Ekonomik ve Ekolojik Etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ulusoy, E., E. Gülsoylu, 2002. Tarımsal Üretimde Mekanizasyonun Yeri (Yayımlanmamış Öğrenci Notları) • Erdem, Ü. Et al, 2000 (Tercüme). Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Merkezi Yayın No:1 ISBN: 975-483-465-2, Bornova İzmir, 498 p. • Div. Authors, 1994 (Sempozyum Bildirileri). Ackerbau unter veranderten Bedingungen, Landtechnik Weihenstephan ISBN 3-9801727-6-7, Daggendorf, 196 p. • Scientific Committee, 1992. Strategien für eine umweltvertragliche Landwirtschaft, Schriftenreihe des Bundesministerium für Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Heft 414, Münster-Hiltrup ISBN 3-7843-0414-1, 71 p. • Div. Authors, 1996 (Sempozyum Bildirileri). Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, Bildiri Kitabı Mersin Üni. Müh. Fak. 1007 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr