Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MZH401MİZAH VE TOPLUMSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı: Bireylerin gülme ve mizah kavramları üzerine genel bir yanıt bulması; mizahın toplumsal bir olgu olduğunun kavranması; insan deneyimlerinde gülmenin ve mizahın toplumsal yeri ve öneminin kavranması; mizahın kavrayış değişikliğine, olmasını umduğumuz şeylerin resminin hemen değiştirilmesine dayandığını farketmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Emel ERİNCİK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Komiğin, gülmenin, mizahın tanımları. - Komiğin yapım yöntemleri. - Gülme ve toplum. - Mizahi ve mizahi olmayan gülme durumları. - Durum, söz ve karakter komiği. - Gülme kuramları. - Mizah teorileri. - Mizah çeşitleri. - Estetik deneyim olarak mizah. - Mizah-özgürlük-yaşam. - Mizahın toplumsal değeri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- BERGSON, Henri. Komiğin Anlamı Üstüne Deneme. Çev. AVUNÇ Yaşar. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006. - ERASMUS. Deliliğe Övgü. Çev. KAMER Vildan. Cem Yayınevi, İstanbul, 2008. - HIPPOKRATES. Gülmeye ve Deliliğe Dair. Çev. KILIÇBAY M. Ali. Ayraç Kitabevi, Ankara, 2008. - MORREAL, John. Gülmeyi Ciddiye Almak. Çev. AYSEVENER Kubilay, SOYER Şenay. İris Yayıncılık, İstanbul, 1997. - ROZENTHAL, Franz. Erken İslamda Mizah. Çev. Prof. ARSLAN Ahmet. İris Yayıncılık, İstanbul, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr