Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MEK301MÜHENDİSLİK EKONOMİSİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere mühendislik ekonomisi ile ilgili kavram ve prensipleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ-Doç.Dr. Hakan ADANACIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Para ve sermaye analizleri yapabilmek
2Yatırım alternatiflerini karşılaştırabilmek
3Makro ekonomik koşulları ve etkilerini değerlendirebilmek
4Yenileme ve maliyet analizleri yapabilmek
5Proje hazırlayabilmek ve ekonomik sonuçlarını analiz edebilmek
6Mühendislik ekonomisi prensiplerini iş hayatına uygulayabilmek
7Ziraat Mühendislerinin iş hayatındaki rolünü kavrayabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Mühendislik ekonomisinin temel kavram ve ilkeleri * Paranın zaman değeri ve faiz faktörleri * Mühendislikte finansal analizler * Mühendislikte karar kriterleri ve süreçleri * Mühendislikte projelendirme ve yatırım analizi * Mühendislikte makro ekonomik koşulların analizi * Mühendislikte üretim yönetimi ve girdi seçimi * Mühendislikte maliyet yönetimi ve ölçek ekonomisi * Mühendislikte ürün geliştirme ve inovasyon * Mühendislikte pazar ve fiyat analizleri, talep tahminleri * Mühendislikte risk analizi ve yönetimi * Mühendislikte amortisman ve vergi analizleri * Mühendislikte etkinlik ve verimlilik analizleri * Mühendislikte yenileme analizleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mühendislik ekonomisinin temel kavram ve ilkeleriLiteratür okuma
2Paranın zaman değeri ve faiz faktörleriTarımdan örnek çözümler
3Mühendislikte finansal analizlerTarımdan örnek çözümler
4Mühendislikte karar kriterleri ve süreçleriTarımdan örnek çözümler
5Mühendislikte projelendirme ve yatırım analiziTarımdan örnek çözümler
6Mühendislikte makroekonomik göstergelerin etki değerlendirmesiTarımdan örnek çözümler
7Mühendislikte üretim yönetimi ve girdi seçimiTarımdan örnek çözümler
8Ara sınav
9Mühendislikte maliyet yönetimi ve ölçek ekonomisiTarımdan örnek çözümler
10Mühendislikte ürün geliştirme ve inovasyonTarımdan örnek çözümler
11Mühendislikte pazar ve fiyat analizleri, talep tahminleriTarımdan örnek çözümler
12Mühendislikte risk analizi ve yönetimiTarımdan örnek çözümler
13Mühendislikte amortisman ve vergi analizleriTarımdan örnek çözümler
14Mühendislikte etkinlik ve verimlilik analizleriTarımdan örnek çözümler
15Mühendislikte yenileme analizleriTarımdan örnek çözümler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akbıyıklı, R., 2014, Mühendislik Ekonomisi: Temel Prensipleri ve Uygulamaları, Birsen Yayınevi, İstanbul. Baş, E., 2012, Mühendislik Ekonomisi, Beta Basım Yayın, İstanbul. Blank, L.T., Tarquin,A.J., 2011, Engineering Economy, 7th Ed., McGraw Hill. Işık, A., 2012, Mühendislik Ekonomisi, Birsen Yayınevi, İstanbul. Küçük, O., 2011, Mühendislik Ekonomisi, Detay Yayıncılık, Ankara. Newnan, D.G., 2004, Engineering Economic Analysis, Oxford University Press, 598s. Okka, O., 2011, Mühendislik Ekonomisi Çözümlü Problemler, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Okka, O., 2014, Mühendislik Ekonomisi: Prensipler ve Uygulamalar, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Panneerselvam, R., 2012, Engineering Economics, PHI Learning Private Limited, New Delhi, 289 s. Park, C., 2012, Fundamentals of Engineering Economics, 3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 696 s. Sharma, K. R., 2011, Fundamentals of Engineering Economics, Cognella Academic, San Diego, CA, 2015 s. Sullivan, W.G., Wicks, E.M., Koelling, C.P., 2011, Engineering Economy, 15th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr