Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TZY302TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere tedarik zinciri yönetimi ile ilgili kavram ve prensipleri çeşitli sektör uygulamalarıyla öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nevin DEMİRBAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Tedarik zinciri kavramı ve kapsamı ile tedarik zinciri yönetiminin önemini kavrayabilme
2Sektörler arasındaki ileri ve geri bağlantıları ekonomi prensipleri çerçevesinde yorumlayabilme
3Tedarik zinciri süreçlerini değerlendirebilme
4Tedarik zinciri planlaması için zincir faaliyetlerini ve maliyet unsurlarını analiz edebilme
5Tedarik zincirinde temel lojistik faaliyetler ve lojistik organizasyonunu değerlendirebilme
6Tedarik zinciri uygulamalarını çeşitli sektör örnekleriyle analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Tedarik zinciri tanım ve kapsamı *Tedarik zinciri yönetimi ve önemi * Tedarik zinciri süreçleri (Hammadde tedariki, işleme (fabrika), stok yönetimi, depolar ve depoculuk, paketleme, hedef pazarlar ve tüketici beklentileri) * Tedarik zinciri planlaması (Tedarik zinciri faaliyetleri ve maliyet unsurları) * Çeşitli sektörler için entegrasyon şekilleri * Dağıtım kanalları ve perakende yönetimi (Dağıtım kanalı stratejileri, tedarik zincirinde bilgi akışı ve önemi, perakende yönetimi) * Tedarik zincirinde temel lojistik faaliyetler ve lojistik organizasyonu * Çeşitli sektörler itibariyle tedarik zinciri uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi ve Önemi Kaynak tarama, tartışma
2-Tedarik zinciri tanım ve kapsamı -Tedarik zinciri yönetimi ve önemi Kaynak tarama
3Türkiye ekonomisinde sektörlerin yeri ve önemi Kaynak tarama
4Sektörler arasındaki girdi çıktı ilişkileriKaynak tarama
5Çeşitli sektörler için entegrasyon şekilleriKaynak tarama
6Tedarik zinciri süreçleri Kaynak tarama
7Tedarik zinciri süreçleri Kaynak tarama
8Ara sınav
9Tedarik zinciri planlamasıKaynak tarama
10Tedarik zinciri faaliyetleri ve maliyet unsurlarıKaynak tarama
11Dağıtım kanalı stratejileri Kaynak tarama
12Tedarik zincirinde bilgi akışı ve önemi Kaynak tarama
13Perakende yönetimiKaynak tarama
14Tedarik zincirinde temel lojistik faaliyetler ve lojistik organizasyonu Kaynak tarama
15Tedarik zinciri yönetiminin güçlükleri Kaynak tarama
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Bourlakis, M. A. and P. W. H. Weightman, 2004, Food Supply Chain Management, John Wiley and Sons, 236 ss. -Burch, D., 2007, Supermarkets and agri-food supply chains: transformations in the production and consumption of foods, Edward Elgar Publishing, 330 ss. -Chopra, S., and Meindl, P., 2004, Supply chain management: strategy, planning, and operation, Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 567 pp. -Eastham, J. F., L. Sharples,S. D. Ball, 2001, Food Supply Chain Management, Butterworth-Heinemann, 339 ss. -Kağnıcıoğlu, C. H., 2007, Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçi seçimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 210 ss. -Keskin, M. H., 2008, Lojistik tedarik zinciri yönetimi, Nobel Yayın, Ankara, 218 ss. -Mena,C. 2010, Delivering performance in food supply chains, CRC Press, 544 ss. -Supply chain management: an international journal. 2004. Vol. 9, No. 5, Bradford, England : Emerald Group Publishing,. (e-book) Nebol E., Uslu, T., Uzel, E., 2015, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Beta Yayınları, 4.baskı, 372 ss. -Supply Chain Management on Demand: Strategies, Technologies, Applications / edited by Chae An, Hansj̧œrg Fromm. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005. (e-book) -Supply chain management theory and practice : the emergence of an academic discipline? / guest editor: Paul. D. Cousins ; co-editors: Benn Lawson and Brian Squire. Bradford, England : Emerald Group Publishing, c2006. (e-book) -Supply Chain Management with APO : Structures, Modelling Approaches and Implementation of mySAP SCM 4.1 / by J̧œrg Thomas Dickersbach. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. (e-book) -Şen, E., 2004, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi- KOBİ'lerin uluslararası rekabet güçlerini artırmada tedarik zinciri yönetiminin önemi, 50 ss. -Tanyaş, M., A.Eser, 2007, 5th international logistics supply chain congress: 8th - 9th November 2007, Proceedings/ İstanbul: T.C. Okan University, 686 ss. -Yamak, O., 2007, Tedarik zinciri yönetimi/çev. Oygur Yamak, Mess yayınları, 187 ss.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr